Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
5.1. Daugianarės logistinės regresijos modelis
       5.1.3. Galimybių santykiai

Konkretiems stebėjimams apskaičiavus tikimybes, galima surasti jų santykius P(Y=j) / P(Y=m), kurie vadinami galimybėmis (angl. odds). Galimybė parodo, kiek kartų kintamajam Y yra tikėtiniau įgyti reikšmę j, nei įgyti reikšmę m. Aišku, kad galimybių yra viena mažiau, nei Y kategorijų.
Galimybių santykis (angl. odds ratio) parodo, kiek kartų pasikeis tikimybių santykis (galimybė), kai atitinkamas kintamasis padidės vienetu, fiksavus kitų kintamųjų reikšmes. Praktiškai galimybių santykiai skaičiuojami tik lyginant su kontroline kategorija. Statistinės programos dažniausiai kiekvienam kintamajam pateikia ne tik patį galimybių santykį, bet ir šio santykio 95% pasikliautinąjį intervalą.
 Tarkime, kad kontrolinė kategorija yra Y =3 ir tiriame P(Y=1)/P(Y=3). Kai regresorius X padidėja vienetu, ankstesnis tikimybių santykis pasikeičia per

Nors galimybių santykiai ir atspindi regresorių svarbą, bendriausiu atveju jie neleidžia nustatyti, kurie regresoriai modelyje svarbiausi. Daugianarėje logistinėje regresijoje iš viso tokių rodiklių (tiesinės regresijos standartizuotųjų beta koeficientų analogų) nėra. Jeigu regresoriai palyginami pagal savo reikšmes (nelyginame tonų su metais), tai dar gal ir galima kalbėti apie regresorių svarbą daliniuose modeliuose. Tada tiesiog reikia prisiminti dvinarės logistinės regresijos galimybių santykių interpretacijas, žr. 4.1.2 skyrelį.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17