Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
5.1. Daugianarės logistinės regresijos modelis
       5.1.4. Duomenys

Duomenys turi tenkinti tokius reikalavimus:

  • Priklausomas kintamasis Y  kategorinis, regresoriai – intervaliniai arba kategoriniai. Visi kategoriniai regresoriai keičiami dvireikšmių (0 ir 1) regresorių rinkiniu. SPSS ir STATA programos tą daro automatiškai. Primename, kad ranginis kintamasis su mažai įgyjamų reikšmių (pvz., mažiau nei 5 reikšmėmis) irgi traktuotinas, kaip kategorinis. Jis irgi keičiamas dvireikšmių regresorių rinkiniu.

  • Intervaliniai regresoriai neturi stipriai koreliuoti.

  • Duomenyse negali kažkurių Y reikšmių būti labai mažai. Turime turėti pakankamai informacijos apie įvairių kategorijų respondentus. Tai kiek gi stebėjimų turi tekti kiekvienai Y kategorijai? Griežtos instrukcijos neegzistuoja. Idealiu atveju visų kategorijų stebėjimų yra po lygiai. Žiūrint į turimą imtį, tenka patiems apsispręsti, ar nukrypimai nuo idealios imties struktūros yra maži. Jeigu Y įgyja 3– 4 reikšmes, tai imtyje kiekvienos kategorijos stebėjimai turėtų sudaryti bent 15% – 20% visų stebėjimų. Jeigu Y įgyja 5 – 6 reikšmes, tai imtyje kiekvienos kategorijos stebėjimai turėtų sudaryti bent 10% – 15% visų stebėjimų. Šių konspektų autoriui iš viso neteko matyti, kad praktikoje daugianarė logistinė regresija būtų taikoma, kai Y įgyja daugiau nei 6 skirtingas reikšmes.

  • Jeigu modelyje yra kategorinių regresorių, tai reikalaujama, kad kiekvienam jų reikšmių deriniui būtų bent keli Y stebėjimai. Pavyzdžiui, jeigu regresoriai X  ir Z įgyja tik dvi reikšmes (0 ir 1), tai imtyje turi būti Y stebėjimų, kai (X = 0, Z = 0), kai (X = 0, Z = 1), kai (X = 1, Z = 0),  kai (X = 1, Z = 1). Praktikoje šis reikalavimas keičiamas švelnesniu – turi būti ne daugiau 5 %   kategorinių regresorių reikšmių derinių, kuriems neturime Y  stebėjimų. Intervaliniams regresoriams tokio reikalavimo nekeliame.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17