Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
5.1. Daugianarės logistinės regresijos modelis
       5.1.8. Pastabos apie multinominės regresijos taikymą

  • Kontrolinė Y reikšmė dažniausiai yra ta, kuri tyrėjui atrodo svarbiausia.

  • Aprašymuose neretai apsiribojama bendruoju teisingų klasifikavimų procentu. Tai nėra blogai. Tik reikia nepamiršti, kad gerai atpažinti turi visas Y kategorijas.  Pats tyrėjas sprendžia, kurios kategorijos atpažinimas yra svarbiausias.

  • Tyrimuose dar  taikomos žingsninės  logistinės regresijos modeliai, kai modelyje automatiškai paliekami patys statistiškai reikšmingiausi iš pradinių kintamųjų.

  • Jeigu  kitos charakteristikos geros, bet netikęs teisingai klasifikuotų atvejų procentas, tai modelis vis tiek nelaikomas geru.

  • Gali būti ir vienas regresorius. Juo turi būti intervalinis kintamasis.

  • Kartais šio skyrelio daugianarė logistinė regresija dar vadinama nominaliąja daugianare logistine regresija, skiriant ją nuo ranginės daugianarės logistinės regresijos.

  • Pseudokintamieji aprašomi tiap pat, kaip ir tiesinėje regresijoje.

  • Galima modelio gerumą įvertinti ir naudojant informacinius indeksus (kriterijus), pavyzdžiui, Akaikės informacinį kriterijų AIC. Gero modelio AIC yra daug mažesnis už AIC modelio be kintamųjų (tik su konstanta). Vis dėlto, toks argumentas gana silpnas, nes skamba panašiai, kaip pasakymas teisme – lyginant su žmogžudžiais-maniakais, kaltinamasis dar visai doras.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22