Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
5.2. Daugianarė logistinė regresinė analizė su SPSS
        5.2.2. SPSS parinktys daugianarei logistinei regresijai

Tirsime modelį:

cntry = f (imigrantbf, pray, stfedu, trstprl, hhmmb).

Atsidarome langelį Analyze ir renkamės Regression  Multinomial Logistic.


Atsidariusiame meniu perkeliame kintamąjį cntry į laukelį Dependent. Kintamuosius pray, stfedu, trstprl, hhmmb  įkeliame į laukelį Covariates.  Kintamasis imigrantbf yra kategorinis, todėl jį keliame į Factor(s).


Pagal nutylėjimą SPSS programoje kontroline priklausomo kintamojo kategorija tampa ta, kurios kodas yra didžiausias. Kintamasis cntry simbolinis, surikiavus jo reikšmes  pagal abėcėlę, kontroline valstybe taps Švedija. Kontrolinė kategorija – ta kategorija su kuria lyginsime visas likusias. Dažniausiai – tai svarbiausia priklausomo kintamojo kategorija. Ką pasirinkti kontroline kategorija yra paties tyrėjo reikalas (kaip tą padaryti žr. žemiau). Mes kiekvieną valstybę lyginsime su Švedija ir tai atsispindės išvadose.
Spaudžiame klavišą Statistics ir papildomai pažymime Goodness-of-fit ir Classification table. Visos kitas, pagal nutylėjimą pažymėtas opcijas paliekame ramybėje.


Grįžę į prieš tai buvusį meniu, spaudžiame OK.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22