Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
5.2. Daugianarė logistinė regresinė analizė su SPSS
        5.2.8. Kintamųjų sąveikos įtraukimas

Analogiškai dvinarei logistinei regresijai į modelį galima įtraukti ir regresorių sandaugas. Tada sakoma, kad modelyje buvo atsižvelgta į kintamųjų tarpusavio sąveiką. Tarkime, kad norime ištirti modelį

cntry = f (imigrantbf, pray, stfedu, trstprl, hhmmb, stfedu*trstprl).

Visos SPSS parinktys išlieka tokios pačios, kaip ir pirminiame modelyje. Vienintelis skirtumas tas, kad pagrindiniame meniu pasirenkame Model. Atsidariusiame lange pažymime Custom Stepwise ir į langelį Forced Entry Terms sukeliame visus kintamuosius. Kintamųjų sandauga atsiras, kai kelsime stfedu  ir trstprl kartu. Pasirenkame Continue ir OK.

Rezultatų išklotinėje matyti, kad regresorių sąveika statistiškai nereikšminga.

Likelihood Ratio Tests

Effect

Model Fitting Criteria

Likelihood Ratio Tests

-2 Log Likelihood of Reduced Model

Chi-Square

df

Sig.

Intercept

641.201a

.000

0

.

hhmmb

704.311

63.111

2

.000

imigrantbf

661.190

19.989

2

.000

pray

709.903

68.702

2

.000

stfedu

707.976

66.775

2

.000

trstprl

653.156

11.955

2

.003

stfedu * trstprl

644.039

2.838

2

.242

Beje, Voldo testai abiem modeliams (su interakcija ir be interakcijos) tokie patys. Klasifikacinė lentelė irgi nepagerėja. Darome išvadą, kad regresorių  sąveika  stfedu*trstprl  modelyje nereikalinga.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22