Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
5.3. Daugianarė logistinė regresinė analizė su STATA
        5.3.1. Duomenys

Failas ZTLT . Tyrimas: Lietuvos tolerancijos profiliai, 2003 m. Respondentai atsakė, koks jų požiūris (1 – teigiamas, 2 – neutralus, 3 – neigiamas, 4 – sunku pasakyti)

  • r01_01 – į juodaodžius,
  • r01_02  –  į  musulmonus,
  • r01_03  – į  žydus,
  • r01_04 – į  čigonus (romus),
  • r01_05  – į  migrantus,
  • r01_06  – į pabėgėlius.

Norėsime ištirti, kaip požiūrį į romus įtakoja požiūris į kitus nelietuvius. Visų pirma, pasižiūrime, kiek kokių reikšmių šis kintamasis įgyja. Įvykdome komandą

tabulate r01_04


Matome, kad nuomonės neturėjo tik 4.69%  respondentų. Panaši situacija su atsakymais į kitus klausimus. Todėl iš tyrimo pašaliname visus respondentus, neturinčius nuomonės apie svetimtaučius:

keep if  r01_01<=3 & r01_02 <=3 & r01_03 <=3 &  r01_04 <=3 & r01_05 <=3 &  r01_06 <=3

Sudėdami visus kintamuosisu, išskyrus r01_04, sukuriame jungtinį kintamąjį kiti. Šis kintamsis atspindi respondentų priešiškumą, visiems nelietuviams, išskyrus romus. Kuo didesnė kintamojo kiti reikšmė, tuo priešiškumas yra didesnis:

gen kiti =  r01_01+ r01_02 + r01_03+ r01_05+ r01_06

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22