Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
5.3. Daugianarė logistinė regresinė analizė su STATA
        5.3.2. STATA parinktys

Tikrinsime modelį: r01_04 = f(kiti). Kontroline kategorija pasirenkame reikšmę r01_04 = 3 (neigiamą požiūrį). Įvykdome

mlogit  r01_04 kiti, base(3)

Modelio tikimo didžiausio tikėtinumo santykio chi kvadrato statistikos p reikšmė yra grafoje Prob > chi2. Darome išvadą, kad modelis duomenims tinka, nes p = 0,000 < 0,05. Pateiktasis (Makfadeno) determinacijos pseudokoeficientas nėra itin didelis R2 = 0,271, bet jo vaidmuo nėra itin svarbus (ir jis vis tiek > 0,20). Voldo testai rodo, kad visuose submodeliuose tik konstanta kartais yra statistiškai nereikšminga. Užrašykime pirmąjį dalinį modelį:

Čia

Regresoriaus kiti koeficiento ženklas yra neigiamas. Todėl, didėjant kiti reikšmėms (respondentui išreiškiant didesnį priešiškumą nelietuviams), didėja tikimybė, kad ir romų atžvilgiu jis nusistatęs neigiamai. Analogiškai galima sudaryti ir pakomentuoti antrąjį modelį:

Čia
Norėdami gauti galimybių santykius, įvykdome:

mlogit  r01_04 kiti, base(3) rrr

Galimybių santykiai pateikti kartu su jų pasikliautiniais intervalais. Paimkime pirmąjį dalinį modelį. Galimybių santykis regresoriui kiti  lygus 0,275  (95% pasikliautinis intervalas 0,234 – 0,324). Tai reiškia, kad kintamajam kiti padidėjus vienetu, tikimybių santykis P(Teigiamas) / P(Neigimas)  sumažės 0,275 karto:

Analogiškai interpretuojamas ir antrasis  galimybių santykis.
Norėdami pamatyti alternatyvius determinacijos koeficientus, Akaikės indeksą ir pan. įvykdome:

fitstat

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22