Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
5.3. Daugianarė logistinė regresinė analizė su STATA
        5.3.4. Klasifikacinė lentelė

Tiesiogiai klasifikacinės lentelės gauti su STATA 10 negalima. Todėl ją sukursime, įdėję šiek tiek darbo. Visų pirma, kiekvienam respondentui, taikydami logistinės regresijos modelį, sukuriame ir išsaugome visų kategorijų tikimybes:

predict pre1 pre2 pre3

Duomenyse atsirado trys nauji stulpeliai. Stulpelyje pre1 kiekvienam respondentui suskaičiuota tikimybė, kad apie romus išreiškė teigiamą požiūrį. Analogiškai, stulpelyje pre2 yra tikimybės, kad požiūris buvo neutralus, o pre3 –  neigiamas. Sukuriame „tuščią“ stulpelį:

gen cat = 0

Dabar nuosekliai pakeičiame nulius į 1, kai labiausiai tikėtina teigiamas požiūris. Po to, pakeičiame nulius  į 2, kai labiausiai tikėtinas neutralus požiūris ir į 3, kai požiūris neigiamas.

replace cat = 1 if pre1>pre2 & pre1 > pre3
replace cat = 2 if pre2>pre1 & pre2 > pre3
replace cat = 3 if pre3>pre1 & pre3 > pre2

Suteikiame reikšmėms paaiškinamuosius komentarus. Įvykdome:

label define nopsas 1 "Teigiamas" 2 "Neutralus" 3 "Neigiamas"
label values cat nopsas

Dabar jau galime sudaryti klasifikacinę lentelę. Įvykdome:

tab  r01_04 cat, row

Matome, kad iš 136 respondentų, kurie pareiškė teigiamą požiūrį į romus, teisingai klasifikuoti 101 (74,26%) . Teisingai buvo klasifikuoti 74,25%   neutralų požiūrį išreiškę respon-dentai ir  57,54%  – išreiškę neigiamą požiūrį.  Palyginkime su pradine nuomonių dažnių lentele:

tab  r01_04, freq

Klasifikacinės lentelės procentai daug didesni, nei gautume aklai spėliodami. Taigi modelį galima laikyti visai tinkamu.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22