Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
5.3. Daugianarė logistinė regresinė analizė su STATA
        5.3.5. Kategorinis kintamasis

Kategorinis kintamasis turi būti keičiamas dvireikšmiais pseudokintamaisiais. Tą galima padaryti automatiškai, tačiau viena ir kategorinio kintamojo reikšmių turi būti lygi nuliui. Ištirsime daugianarės logistinės regresijos modelį r01_04 = f(kiti, s11). Kintamajame s11 nurodyta respondento gyvenamoji vieta ( 1 – Vilnius, 2 – Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, 3 – rajono centras, 4 – kiti miestai, 5 – kaimas). Tarp s11 reikšmių nėra nulio, todėl sukuriame surogatinį kintamąjį     zzz = s11 – 1. Įvykdome:

gen zzz=s11-1

Daugianarė regresija atliekama įvykdžiui:

xi:mlogit  r01_04 kiti i.zzz

Kategorinis regresoriu zzz buvo pakeistas dvireikšmiais regresoriais, kurie įgyja nulius ir vienetus: _Izzz_1 = 1, kai zzz = 1, _Izzz_2 = 1, kai zzz = 2,  ir t.t.  Bendroji formulė pirmajam daliniam modeliui atrodo taip:

Čia

 z1 = 5,77 – 0,83 ­kiti + 0,36 _Izzz_1 + 0,91 _Izzz_2 + 1,36 _Izzz_3 + 0,27 _Izzz_4.

Norėdami gauti lygtį  vilniečiams, vietoje visų _Izzz_j  įstatome nulius. Norėdami gauti lygtį kaimui, įstatome _Izzz_1 = _Izzz_2 = _Izzz_3 = 0, _Izzz_4 = 1 ir t.t., žr. 5.2.4 skyrelį.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22