Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

5. DAUGIANARĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
Uždaviniai
       

1. Failas ZTLT . Tyrimas: Lietuvos tolerancijos profiliai, 2003 m. Respondentai atsakė, koks jų požiūris (1 – teigiamas, 2 – neutralus, 3 – neigiamas, 4 – sunku pasakyti) į musulmonus (kintamasis r01_02). Kintamasis r02_04  (koks procentas Lietuvos gyventojų būdami homoseksualūs nekeltų grėsmės visuomenei) yra ranginis, bet rangų daug. Todėl tyrime jį galima traktuoti, kaip intervalinį. Atsakymai į klausimą, ar galima pateisinti darbdavį, atsisakiusį priimti į darbą  kitos rasės žmogų (r06_01)  ir homoseksualų žmogų (r06_07) koduoti skalėje: 1 – Niekada, 2 – Kartais, 3 – Visada, 4 – sunku pasakyti.  Kintamasis s01 žymi lytį (1 – vyr., 2 – mot.).Reikia perkoduoti kintamuosius r06_01 ir r06_07 į ras ir homo : 1 → 1, 2 → 2, 3 → 2, 4 → 3. Suteikti naujosioms reikšmėms „etiketes“ : 1  –  niekada, 2 – kartais/visada, 3  – sunku pasakyti. Vyrams ištirti daugianarės logistinės regresijos modelį: homo = f(ras,r01_02,r02_04).

2. Failai  ESS4LT1, ESS4PT, ESS4IL. Kintamieji: cntry – šalies kodas, agea – amžius, gndr – lytis (1 – vyr., 2 – mot.),  pray – kaip dažnai meldžiamasi (matuojamas 7 balų skale nuo 1 – kasdien iki 7 – niekada), hhmmb – pastoviai kartu gyvenančių namų ūkio narių skaičius,

  • stfedu, stflife, stfeco, stfgov, stfdem, stfhlth – respondento požiūris į savo šalies švietimo sistemos būklę, savo gyvenimą, ekonominę padėtį, vyriausybę, demokratijos būklę, sviekatos apsaugą (reikšmės nuo 0 – itin bloga,  iki 10 – itin gera),
  • trstprl, trstlgl, trstplc, trstplt, trstprt, trstep, trstun – pasitikėjimas savo šalies parlamentu, teisine sistema, policija, politikais, partijomis, Europarlamentu, Jungtinėmis tautomis,  (matuojamas 10 balų skale nuo 0  – itin  nepasitikiu, iki 9 – itin pasitikiu),

Pritaikius daugianarę logistinę regresiją, ištirti kokie kintamieji padeda charakterizuoti  respondentės šalį. Tirti 35 – 40 metų moteris.


3. Pritaikyti daugianarės logistinės regresijos modelį  6.2 skyrelio problemai. Kuris modelis geriau tinka?

.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22