Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
6.1. Ranginės logistinės regresijos modelis
        6.1.1. Modelio lygtys

Analogiškai daugianarei regresijai ranginė logistinė regresija leidžia įvertinti Y reikšmių įgijimo tikimybes. Matematinis modelis aprašomas keliomis lygtimis.  Nors kintamojo Y reikšmės gali būti ir simbolinės, paprasčiau, kai jos yra skaitinės. Todėl toliau, aprašydami teorinį modelį remsimės pavyzdžiu, kai priklausomas kintamasis Y įgyja 4 rangines reikšmes (Y = 1, 2, 3, 4). Visi modeliai sudaromi tam tikrų tikimybių santykiams, pasirenant įvairias vadinamasias jungties funkcijas. Tų funkcijų yra įvairių. Aprašysime pačią populiariausią logit funkciją. Tarkime, kad Y  priklauso nuo intervalinių  arba dvireikšmių regresorių X, Z, W. Sudaromi trys matematiniai modeliai priklausomo kintamojo tikimybių santykių logaritmams (logit funkcijoms):

t.y.

 Konstantos  nėra žinomos. Jų įverčiai   gaunami, panaudojus imties duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad visose lygtyse regresorių koeficientai   yra tie patys (pvz., visose lygtyse prie X yra tas pats ) , o skiriasi tik konstantos . Be to, kiek neįprastai, prieš regresorius yra minuso ženklai.  Kartais sudaromi modeliai atvirkštiniam tikimybių santykiui. Tada visi teorinio modelio koeficientai užrašomi be minuso ženklų. Modelio koeficientai  naudojami prognozavimui, galimybių santykiams ir kintamųjų įtakos interpretavimui.

Tarkime, kad gavome tokią lygtį:

Čia i – bet kuri Y reikšmė.Tada, didėjant X , didėja tikmybė, kad Y įgis mažesnes reikšmes. Analogiškai, didėjant Z , didėja tikimybė, kad Y   įgis didesnes reikšmes (didėja ir tikimybė P(Y > i), lyginant ją su P(Y≤ i)).

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22