Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
6.1. Ranginės logistinės regresijos modelis
        6.1.2. Galimybės ir jų santykis

Analogiškai dvinarei logistinei regresijai galima apibrėžti galimybę (angl. odds), t.y. tikimybių santykį P(Y ≤ j) / P(Y> j).  Žinoma, galima apibrėžti ir atvirkščią galimybę.

Galimybė P(Y ≤ j) / P(Y> j) parodo, kiek kartų kintamajam Y yra tikėtiniau įgyti mažesnę, nei didesnę reikšmę.

Galimybė P(Y> j) / P(Y ≤ j) parodo, kiek kartų kintamajam Y yra tikėtiniau įgyti didesnę, nei mažesnę reikšmę

Galimybių santykis (angl. odds ratio) parodo, kaip pasikeis galimybė (tikimybių santykis), kai atitinkamas kintamasis padidės vienetu, fiksavus kitų kintamųjų reikšmes. Galimybių santykis priklauso tik nuo modelio koeficientų. Tarkime, kad nagrinėjame P(Y> j) / P(Y ≤ j). Tada, regresoriui X padidėjus vienetu, šis santykis  pasikeičia per

Daugiklis , kuris ir yra vadinamas galimybių santykiu, yra kiekybinis kintamojo X įtakos modelyje įvertinimas. Jeigu  > 0, tai žinome, kad X didėjant, taip pat didėja tikimybė, kad Y įgis didesnes reikšmes. Tai kokybinė charakteristika. O kiek padidės ta tikimybė? Atsakyti į šį klausimą neįmanoma, nežinant pačios pradinės tikimybės. Galimybių santykis yra kompromisinis sprendimas – parodo, kiek pasikeis tikimybių santykis. Pavyzdžiui, jeigu , tai santykis padvigubės. Tai nereiškia, kad tikimybė  padvigubės. Tiesą sakant, šiuo konkrečiu atveju naujoji tikimybė visada padidės mažiau, nei dvigubai. Jei senoji tikimybė yra 0,5 (santykis 1:1), tai naujoji bus 2/3 (santykis 2:1); jei senoji tikimybė 0,25 (santykis 1:3), tai naujoji 0,40 (santykis 2:3) ir pan.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22