Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
6.1. Ranginės logistinės regresijos modelis
        6.1.4. Duomenys

Duomenys turi tenkinti tokius reikalavimus:

    • Priklausomas kintamasis Y turi būti ranginis. Kai tų rangų yra labai daug, tai maža šansų, kad modelis duomenims tiks. Kai rangų pakankamai daug (bent 7 arba, kaip sako itin liberalūs statistikai, bent 5), o Y  vidurkis visiškai prasmingas, tai galima bandyti taikyti tiesinės regresijos modelį.

    • Regresoriai – intervaliniai, ranginiai arba kategoriniai kintamieji. Nereikalaujama regresorių normalumo. Kategoriniai regresoriai keičiami dvireikšmiais pseudokintamaisiais.

    • Duomenyse negali kažkurių Y reikšmių būti labai mažai. Turime turėti informacijos apie įvairių kategorijų respondentus, kad galėtume nustatyti, kas būdinga kiekvienai kategorijai.  Iš tikrųjų reikalavimas yra kiek stipresnis: pakankamai (dažniausiai bent 5) reikšmės turi būti kiekvienam kategorinių regresorių ir priklausomo kintamojo Y reikšmių deriniui. Todėl į modelį įtraukdami daug kategorinių regresorių, galime susidurti su problemomis.

    • Turi būti tenkinama lygiagrečių tiesių prielaida. Matematiškai šią prielaidą galime nusakyti, kaip reikalavimą, kad modeliuose gali skirtis tik konstantos c1, c2, c3 o daugikliai b1, b2, b3 visuose modeliuose yra tie patys. Ar tenkinama ši prielaida tikrinama specialiu chi kvadrato kriterijumi. Lygiagrečių tiesių prielaida – tai reikalavimas, kad „atstumai“ tarp Y rangų būtų vienodi. Kai yra keli regresoriai, grafiškai lygiagrečių tiesių prielaidą pavaizduoti sudėtinga –  ji virsta lygiagrečių hiperplokštumų prielaida. 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22