Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
6.1. Ranginės logistinės regresijos modelis
        6.1.8. Standartiniai daugianarės logistinės regresijos modelių aprašymai

Visada aprašomas galutinis, po visų tobulinimų gautasis, modelis.  Pateiksime keletą galimų aprašymų fragmentų.

  • Taikytas daugianarės ranginės regresijos modelis. Modelio didžiausio tikėtinumo chi kvadrato statistika x2= 13,27; p < 0,05. Visi kintamieji buvo statistiškai reikšmingi. Teisingai klasifikuota 70,5% imties respondentų. Nagelgerkės determinacijos koeficientas lygus 0.49. Kintamajam X padidėjus 1, galimybių (P(Y>i)/P(Y≤i)) santykis padidėja 2,3 karto.

  • Modelyje paliktas statistiškai nereikšmingas kintamasis Z, nes jį pašalinus labai sumažėja teisingai klasifikuotų atvejų procentas....

  • Kintamajam X padidėjus 1, galimybių (P(Y≤i)/P(Y>i)) santykis sumažėja 2,3 karto….

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22