Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
6.2. Ranginė logistinė regresinė analizė su SPSS
        6.2.1. Duomenys

Kaip atlikti ranginę logistinę regresinę analizę parodysime, naudodami Lietuvos aukštojo mokslo tyrimo duomenis LAMS. Tyrime naudosime tokius kintamuosius:

  • K32 – asmeninės vidutinės pajamos prieš mėnesį (1 – mažiau 1000, ...., 9 – daugiau 10000),
  • K36_1 – studijų metu įgytų žinių panaudojimo esamame darbe įvertinimas (1 – visiškai nenaudoju, ..., 5 – labai dažnai naudoju, 99 – nestudijavau/negaliu atsakyti),
  • K2 – aukštoji mokykla,
  • D8 – miesto (gyvenvietės), kurioje dirba didumas, (1 – iki 2000, ...., 7 – virš 500000, 8 – dirbu ne Lietuvoje),
  • K25 – pirmojo darbo atitikimas bakalauro studijų krypčiai (1 – tikrai taip, ..., 4 – tikrai ne, 99 – sunku pasakyti),
  • K11_1 – bakalauro studijų rezultatų įvertinimas ( 1 – dažniausiai pažymių vidurkis būdavo vienas žemiausių kurse, ...., 5 – dažniausiai pažymių vidurkis būdavo vienas aukščiausių kurse, 99 – nestudijavau),
  • K33_1 – išsilavinimo lygio įtaka, pasiekiant esamą padėtį darbo rinkoje (1 – visai nereikšmingas veiksnys, ..., 5 – labai reikšmingas veiksnys, 99 – nestudijavau)  .

Norime  nustatyti, kaip bakalauro studijas baigusių  respondentų studijų metu gautų žinių naudingumo įvertinimas priklauso nuo respondento pažangumo bei nuomonės apie išsilavinimo įtaką darbo pasiekimams. Tirsime Vilniaus universiteto, VGTU ir LŽŪA absolventus, dirbančius Lietuvoje.
Kadangi verta tirti tik studijavusius žmones (K36_1 ≠ 99), kurie baigė VU, VGTU ir LŽŪA (K2 = 13, 7, 11), dirba Lietuvoje (D8 ≤ 7) ir supranta, ar darbas atitinka studijų pobūdį (K25 ≠ 99), tai su Select Cases atrenkame tinkamus respondentus. Sąlyga:

K36_1 ≠ 99& K25 ≠ 99 & (K2 = 13| K2 = 11 | K2 =7) & (D8 ≤ 7).

Reikia iš tyrimo pašalinti kintamųjų K11_1 ir K33_1 reikšmes 99. Tą padarysime jas įvardindami, kaip trūkstamas reikšmes (angl. missing values). Atidarome Variable View langą. Pasirinkę Missing, kintamiesiems K11_1 ir K33_1 paeiliui nurodome, kad 99 yra praleista reikšmė:
Patikriname, ar turime pakankamai daug skirtingų požiūrių į studijų metu gautas žinias. Pritaikę Frequences matome, kad kintamasis K36_1  įgyja labai nedaug mažų reikšmių, todėl tikslingiau naudoti mažiau kategorijų turintį ranginį kintamąjį.

 K36_1|Studijų metu įgytų profesinių žinių panaudojimo esamame darbe įvertinimas

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1 Visiškai nenaudoju

6

3.6

3.6

3.6

2

13

7.7

7.7

11.3

3

34

20.2

20.2

31.5

4

50

29.8

29.8

61.3

5 Labai dažnai naudoju

65

38.7

38.7

100.0

Total

168

100.0

100.0

 

Naudodami komandą Recode into Different Variables, sukuriame naują kintamąjį Bakna3, kuris lygus 1, kai K36_1 = 1, 2 arba  3 (menkas profesinių žinių naudojimas), Bakna3 = 2, kai K36_1 = 4 (vidutinis naudojimas), Bakna3 = 3, kai K36_1 = 5 (labai dažnas naudojimas).

Analogiškai įsitikiname, kad K32 įgyja labai mažą kiekį didelių reikšmių (mažai absolventų gauna labai didelius atlyginimus). Šį kintamąjį irgi keičiame kintamuoju, turinčiu mažiau kategorijų.  Naudodami komandą Recode into Different Variables, sukuriame naują kintamąjį algl2, kuris visus respondentus padalija į uždirbančius iki 1500 LTL per mėn. (algl2 = 1) ir uždirbančius daugiau, nei 1500 LTL per mėn. (algl2 = 2). Beje, nežinančius kiek uždirba (K32 = 99) į tyrimą neįtraukėme ir perkoduodami, šio kodo nenaudojome.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22