Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
6.2. Ranginė logistinė regresinė analizė su SPSS
        6.2.4. Klasifikacinė lentelė


Klasifikacinę lentelę lengviausia gauti, pasinaudojus porinių (kryžminių) dažnių lentele. Kiekvienam respondentui esame išsaugoję prognozuojamą kintamojo Bakna3 kategoriją (tai įvyko tada, kai SPSS parinktyse pažymėjome Predicted category. Duomenyse atsirado naujas stulpelis PRE_1, kuriame ir pažymėta toji kategorija). Pasirenkame AnalyzeDescriptive StatisticsCrosstabs. Kintamąjį Bakna3 įkeliame į Row(s), o PRE_1 į Column(s). Pasirenkame Cells.

Atsidariusiame lange papildomai pažymime Row. Spaudžiame Continue ir OK.


Gautojoje klasifikacinėje lentelėje matyti, kad teisingai klasifikuota 49%  atvejų, kai Bakna3 = 1,  36% atvejų, kai Bakna3 = 2 ir 72% atvejų, kai Bakna3 = 3. Ar patenkinamas toks klasifikavimo tikslumas? Visų pirma, įsitikiname, kad kiekvienai Bakna3  kategorijai teisingai klasifikuotų atvejų procentas yra ne mažesnis, nei klaidingų klasifikavimų procentas. Be to, įsitikiname, kad taikant modelį, visada klasifikavimo procentas didesnis, ne gautume aklai spėdami (žr. lentelę Case Processing Summary). Pavyzdžiui, visą laiką spėdami, kad Bakna3 = 2, teisingai klasifikuotume 30,1% atvejų, o taikydami modelį –  36% atvejų. Nors teisingų klasifikavimų procentai nėra labai dideli, jie yra pakankami, kad manytume modelį  duomenims esant tinkamą.

Bakna3 Studiju panaudojimas darbe * PRE_1 Predicted Response Category Crosstabulation

 

PRE_1 Predicted Response Category

Total

1.00 menkas naudojimas

2.00 vidutinis naudojimas

3.00 dažnas naudojimas

Bakna3
Studiju panaudojimas
darbe

1.00 menkas naudojimas

Count

25

17

9

51

% within Bakna3

49.0%

33.3%

17.6%

100.0%

2.00 vidutinis naudojimas

Count

14

18

18

50

% within Bakna3

28.0%

36.0%

36.0%

100.0%

3.00 dažnas naudojimas

Count

2

16

47

65

% within Bakna3

3.1%

24.6%

72.3%

100.0%

Total

Count

41

51

74

166

% within Bakna3

24.7%

30.7%

44.6%

100.0%

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22