Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
6.2. Ranginė logistinė regresinė analizė su SPSS
        6.2.5. Rezultatų aprašymas


Pradžioje aprašome, ką tyrėme, kokius kintamuosius naudojome ir kaip juos perkodavome. Tada kompaktiškai surašome visa tai, ką išsamiai aptarėme ankstesniame skyrelyje. Pateikiame vieną iš daugybės galimų tokio aprašymo variantų.

Duomenų analizei taikėme ranginę logistinę regresiją. Tiesių lygiagretumo prielaida buvo patenkinta ( x2 = 2,03; df = 3; p = 0,566). Pakankamai gerą  pasirinkto modelio tikimą duomenims rodo didžiausio tikėtinumo chi kvadrato kriterijus ( x2 = 65,372; df = 3; p = 0,00) bei Pirsono ( x2 = 25,434; df = 37; p = 0,925) ir deviacijos ( x2 = 26,579; df = 37; p = 0,898) chi kvadrato kriterijai. Nagelkerkės determinacijos koeficientas yra lygus 0,367.  Taikant modelį teisingai klasifikuojama 49%  atvejų, kai Bakna3 = 1,  36% atvejų, kai Bakna3 = 2 ir 72% atvejų, kai Bakna3 = 3.  Modelis su įvertintais parametrais atrodo taip:

.

Galima aprašyti ir  galimybių santykius.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22