Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
6.2. Ranginė logistinė regresinė analizė su SPSS
       6.2.7. Ranginė logistinė regresija su kintamųjų sąveika


Į modelį galima įtraukti ne tik pačius kintamuosius, bet ir jų sandaugas. Tada sakoma, kad modelyje yra kintamųjų tarpusavio sąveika (interakcija). Parodysime, kaip tą padaryti, naudojantis SPSS programa. Visos parinktys išlieka tokios pat, kaip aprašyta 5.2.2 skyrelyje. Papildomai pagrindiniame lange Ordinal Regression paspaudžiame Location. Atsidariusiame lange pažymime Custom. Iš pateiktų Type parinkčių pasirenkame Interaction ir į laukelį Location model perkeliame visus regresorius po vieną ir regresorių K11_1 ir K33_1 kartu.

Faktiškai tiriame modelį Bakna3 = f (algl2, K11_1, K33_1, K11_1 * K33_1), t.y. visose formulėse prisideda kintamųjų K11_1 * K33_1 sandauga. Patikriname, ar naujasis modelis taip pat gerai tinka duomenims, kaip ir modelis be interakcijos. Nepateiksime visų rezultatų, tik pažymėsime, kad  visos modelio tikimo duomenims charakteristikos pagerėja. Išimtį sudaro Voldo kriterijaus reikšmės. Faktiškai visi kintamijei tapo statistiškai nereikšmingais.

Parameter Estimates

 

Estimate

Std. Error

Wald

df

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound

Threshold

[Bakna3 = 1.00]

.561

4.670

.014

1

.904

-8.592

9.714

[Bakna3 = 2.00]

2.305

4.672

.243

1

.622

-6.852

11.462

Location

[algl2=1.00]

-1.287

.363

12.583

1

.000

-1.999

-.576

[algl2=2.00]

0a

.

.

0

.

.

.

K11_1

-.587

1.178

.248

1

.618

-2.896

1.722

K33_1

-.595

1.045

.325

1

.569

-2.644

1.453

K11_1 * K33_1

.399

.265

2.272

1

.132

-.120

.917

Link function: Logit.

a. This parameter is set to zero because it is redundant.

Taigi modelį papildžius nereikalinga kintamųjų interakcija, ne tik ji tapo statistiškai nereikšminga, bet ir visas modelis tapo visiškai netikęs.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22