Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
Uždaviniai
       

1. Failas ZTLT: Lietuvos tolerancijos profiliai, 2003 m. Respondentai atsakė, koks jų požiūris į musulmonus (1 – teigiamas, 2 – neutralus, 3 – neigiamas, 4 – sunku pasakyti)  kintamasis, r01_02) ir į žydus (kintamasis r01_03);  ar Lietuvoje turi būti toleruojamos    kitos nekrikščioniškos religijos (1 – visiškai sutinku, 2 – sutinku, 3 – nesutinku, 4 – visiškai nesutinku, kintamasis r04_04). Kintamasis s01 žymi lytį (1 – vyr., 2 – mot.).

Tyrimui atrinkti vyrus.Įsitikinti, kad kintamieji r01_02 ir r01_03 įgyja labai mažai ketvertukų. Atrinkti tik respondentus, kuriems  kintamieji r01_02 ir r01_03 ≤ 3. Ištirti modelį  r01_02 =f( r01_03,  r04_04).

2. Pritaikyti ranginės regresijos modelį problemai nagrinėtai 5.3 skyrelyje. Kuris modelis geriau tinka?

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22