Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

7. PUASONO REGRESINĖ ANALIZĖ

Puasono regresijos modeliai taikomi retų įvykių skaičiui modeliuoti. Tipinės situacijos:

  1. Norime ištirti žmogžudysčių skaičiaus per metus priklausomybę nuo miesto gyventojų skaičiaus, vidutinių gyventojų pajamų ir suvartojamo alkoholio kiekio vienam gyventojui.
  2. Aiškinamės, kokie socialiniai ir ekonominiai faktoriai lemia vaikų skaičių šeimoje.
  3. Tiriame, kaip vyrų, nešiojančių skrybėles, skaičius priklauso nuo įvairių regiono kultūrinių ir ekonominių charakteristikų.

Tarkime, kad skaičiuojame kažkokius pakankamai retus įvykius (Puasono modeliai dar vadinami katastrofų modeliais) ir  manome, kad tų įvykių skaičius (pažymėkime jį Y ) priklauso nuo kitų stebimų kintamųjų. Modelio schema:

Kintamasis Y vadinamas priklausomu kintamuoju, kintamieji X, Z, W vadinami nepriklausomais (aiškinamaisiais) kintamaisiais arba regresoriais.  Dažnai intuityviai aišku, kokie įvykiai yra reti – draudiminių įvykių skaičius, telefono skambučių kiekis per valandą ir pan. Formalus požiūris – priklausomas kintamasis nėra normalus. Jeigu Y galima laikyti normaliu, tai geriau taikyti tiesinę regresiją. Specialus Puasono regresijos atvejis yra įvykių dažnio (įvykių skaičiaus per metus ar per valandą, įvykių skaičiaus tūkstančiui gyventojų ir pan.) modeliavimas. 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22