Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

7. PUASONO REGRESINĖ ANALIZĖ
7.1. Puasono regresijos modelis
       7.1.1. Modelio lygtis ir jos taikymas prognozavimui

Matematinis modelis sudaromas ne pačiam priklausomam kintamajam Y, o jo vidurkiui, kurį pažymėsime simboliu  .  Modelis atrodo taip:

Naudojant imties duomenis įvertinami modelio koeficientai  Jų ženklai padeda suprasti regresorių poveikį Y.

Jeigu koeficientas teigiamas, tai regresoriui didėjant,  vidutinė Y reikšmė didėja.
Jeigu regresoriaus neigiamas, tai regresoriui didėjant,  vidutinė Y reikšmė mažėja.

Į modelio koeficientų eksponentes (t.y. į skaičių e pakeltą koeficiento laipsniu) atsižvelgiama, kai norima įvertinti kiek kartų  padidės (sumažės) kintamojo Y vidurkis  , atitinkamam kintamajam padidėjus vienetu. Be pačių modelio koeficientų eksponenčių dar atsižvelgiama į jų pasikliautinuosius intervalus.

Vidutinio įvykių skaičiaus prognozavimas konkrečioms X, Z, W reikšmėms  atliekamas taip:  į formulę

įstatome tas  X, Z ir W reikšmes, kurioms norime gauti prognozę.  Vidurkio įvertis gaunamas pagal pagal formulę:    

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22