Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

7. PUASONO REGRESINĖ ANALIZĖ
7.1. Puasono regresijos modelis
       7.1.6. Modelio tobulinimas

Modelio tobulinimas – tai kintamųjų šalinimas arba jų transformacija.

Pašalinus bent vieną kintamąjį, keičiasi visos p reikšmės

Modelis tobulinamas, jeigu yra problemų:

  • Normuotosios deviacijos (alternatyviai Pirsono chi kvardrato statistikos) ir jos laisvės laipsnių santykis labai skiriasi nuo 1. Dažniausiai tai reiškia, kad parinkome netinkamus kintamuosius arba, kad priklausomas kintamasis visiškai nepanašus į Puasono kintamąjį. Bandome keisti modelį.
  • Kintamojo Y dispersija daug didesnė už jo vidurkį (angl. overdispersion). Tada geriau naudoti negiamą binominę regresiją (žr. kitą skyrelį).
  • Per daug nulių (angl. zero – inflated model). Kintamojo Y  grafike nulio dažnis daug didesnis, nei turėtų  įgyti Puasono atsitiktinis dydis. Kodėl atsiranda būtent nulių perviršis? Tarkime, tiriame respondentų vaikų skaičių. Nulį vaikų turi ne tik  respondentai(ės), kurie nusprendė jų neturėti (vienuolės), bet ir tie, kurie dar nespėjo jų pagimdyti. Panašios situacijos iškyla gana dažnai. Kai nulių yra per daug, tai standartinė Puasono regresija netinka. Kai kuriuose statistiniuose paketuose numatyta pataisyta Puasono regresinė analizė, tinkanti ir tokiai situacijai. 
  • Yra statistiškai nereikšmingas regresorius (jam Voldo kriterijaus  p reikšmė didesnė už 0,05). Regresorius pašalinamas iš modelio ir Puasono regresinė analizė pakartojama be jo. Visi rodikliai peržiūrimi iš naujo.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22