Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

7. PUASONO REGRESINĖ ANALIZĖ
7.3. Puasono regresinė analizė su STATA
       7.3.2. Puasono modelio taikymas

Ištirsime modelį numbhh = f(agea, cldcrsv). Primename, kad mes nebandome komentuoti nustatytų ryšių, nes tai – jau specialisto  sociologo duona.  (Žinoma,  dvi minutes palaužę mažąjį pirštelį, nesunkiai išlaužėme tokią teoriją: respondentas tradicionalistas – kontracepcijos nepripažįsta, o gyvena jau ilgai. Mano, kad valstybės teikiama parama vaikams auginti pakankamai didelė. Tai, ko čia stebėtis, kad septyniolika vaikų). Įvykdome:

poisson  numbhh agea cldcrsv

Virš lentelės pateikta didžiausio tikėtinumo chi kvadrato statistikos reikšmė (112,92) ir  p = 0,00. Kadangi p reikšmė mažesnė už 0,05, tai gavome vieną iš įrodymų, jog modelis gali tikti. Pačioje lentelėje įrašyti koeficientų įverčiai (su 95% pasikliautiniais intervalais) ir Voldo testų reikšmės. Regresoriai agea ir cldcrsv statistiškai reikšmingi (p < 0,05). Konstantai p reikšmės netikriname.

Matematinis modelio užrašas atrodo taip:

 

Regresoriaus agea koeficientas neigiamas – kuo vyresnis respondentas, tuo iš mažesnio namų ūkio. Taigi iš piršto laužtoji teorija nepasitvirtino.

Norėdami gauti koeficientų įverčių eksponentes, įvykdome :

poisson  numbhh agea cldcrsv, irr

Amžiui padidėjus 1 metais, namų ūkio narių skaičius sumažėja vidutiniškai 0,966 karto.

Deviacijos STATA programa Puasono regresijai neskaičuoja. Kaip galimas bendrojo modelio tikimo indikatorius pateikiamas Makfadeno  determinacijos koeficientas R2 = 0,144, kuris nėra didelis (ir yra labai nepatikimas). Žinoma, galima būtų  su komanda fitstat rasti ir kitus pseudo-koeficientus (ir paaiškėtų, kad Nagelkerkės R2 = 0,35). Vis dėlto, protingesnė alternatyva yra Pirsono chi kvadrato statistika. Ją suskaičiuojame, įvykdę :

estat gof

STATA nepateikia statistikos ir jos laisvės laipsnių santykio, bet pateikia p  reikšmę. Jeigu p reikšmė ≥ 0,05, tai rodo gerą modelio tikimą. Patys surandame statistikos ir jos laisvės laipsnių santykį (laisvės laipsniai yra 251): 230,6347/251 = 0,9188... Šis santykis artimas  vienetui ir taip pat rodo pakankamai gerą modelio tikimą.

Pabandome modelį be regresoriaus cldcrsv. Paeiliui įvykdome komandas

poisson  numbhh agea
estat gof

Matome, kad p = 0,6164 > 0,05 , o Pirsono chi kvadrato statistikos ir jos laisvės laipsnių santykis 0,96 net geresnis, nei anksčiau. Galima puikiausiai apsieiti modeliu numbhh = f(agea). Tik jo tiriamoji vertė abejotina.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22