Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

8. NEIGIAMA BINOMINĖ REGRESIJA

       

Tipinės situacijos, kai taikoma neigiama binominė regresinė analizė yra šios:

  1. Norime ištirti, ar praleistų paskaitų skaičius priklauso nuo ankstenės sesijos statistikos egzamino pažymio.
  2. Bandome išsiaiškinti, kaip peršalimų  skaičius susijęs su maitinimosi įpročiais.
  3. Modeliuojame loterijos laimėtojų įvairiuose regionuose skaičių, atsižvelgdami į gyventojų skaičių ir parduotų bilietų skaičių.
  4. Tiriame nuo kokių draudžiamojo objekto savybių  priklauso draudiminių įvykių skaičius.

Modelio schema:

Skaičiuojame kažkokius  įvykius  ir  manome, kad tų įvykių skaičius (pažymėkime jį Y ) nėra panašus į normalųjį kintamąjį ir priklauso nuo kitų stebimų kintamųjų  X, Z, W.  Kintamasis Y vadinamas priklausomu (arba regresuojamu) kintamuoju, kintamieji X, Z, W vadinami nepriklausomais kintamaisiais arba regresoriais.   Faktiškai tokį pat modelį nagrinėjome Puasono regresijos atveju. Iš tikrųjų neigiama binominė regresija yra alternatyva Puasono regresijai, kai kintamojo Y dispersija daug didesnė už jo vidurkį (angl. overdispersion). Beveik viskas, kas pasakyta apie Puasono regresijos modelį tinka ir neigiamos binominės regresijos atveju. Pats modelio pavidalas ir prognozavimas atliekamas visiškai analogiškai. Vis dėlto, kad būtų patogiau naudotis šiais konspektais, pagrindines idėjas trumpai pakartosime.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22