Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

8. NEIGIAMA BINOMINĖ REGRESIJA
8.1. Neigiamos binominės regresijos modelis
       8.1.1. Modelio lygtis ir jos taikymas prognozavimui

Matematinis modelis sudaromas ne pačiam priklausomam kintamajam Y, o jo vidurkiui, kurį pažymėsime simboliu .  Modelis atrodo taip:

Naudojant imties duomenis įvertinami modelio koeficientai  . Jų ženklai padeda suprasti regresorių poveikį Y.

Jeigu koeficientas teigiamas, tai regresoriui didėjant,  vidutinė Y reikšmė didėja.
Jeigu regresoriaus neigiamas, tai regresoriui didėjant,  vidutinė Y reikšmė mažėja.

Į modelio koeficientų eksponentes atsižvelgiama, kai norima įvertinti kiek kartų  padidės (sumažės) kintamojo Y vidurkis , atitinkamam kintamajam padidėjus vienetu

.

Vidutinio įvykių skaičiaus prognozavimas konkrečioms X, Z, W reikšmėms atliekamas taip:  į formulę   įstatome tas  X, Z ir W reikšmes, kurioms norime gauti prognozę.  Vidurkioįvertis gaunamas pagal pagal formulę:   Čia e = 2,718… Tarkime, kad konkrečioms X, Z, W reikšmėms apskaičiavome  z = 2. Tada   

Modeliuojant dažnį (įvykių skaičių per laiko vienetą), reikia duomenys turėti tyrimo trukmę rodantį kintamąjį (tarkime s). Pavyzdžiui, pateikiant kiekvieno traumatologinio punkto pacientų skaičiaus (Y) statistiką, dar reikia nurodyti,  kelių dienų informaciją pateikiame (kintamasis s). Šiuo atveju naudojamas modifikuotas neigiamos binominės regresijos modelis:

Konstantos C,  b1, b2, b3  nėra žinomos. Jų įverčiai  gaunami, panaudojus imties duomenis. Taikant šį modelį, reikia nepamiršti susikurti naują kintamąjį lygų kintamojo s logaritmui.  Prognozavimas niekuo nesiskiria nuo ankstesnio atvejo.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22