Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

8. NEIGIAMA BINOMINĖ REGRESIJA
8.1. Neigiamos binominės regresijos modelis
       8.1.5. Modelio tobulinimas

Modelio tobulinimas reiškia kintamųjų šalinimą arba jų transformacijas.

Pašalinus bent vieną kintamąjį, keičiasi visos p reikšmės.

 Modelis tobulinamas, jeigu yra problemų:

  • Normuotosios deviacijos ir jos laisvės laipsnių santykis labai skiriasi nuo 1. Dažniausiai tai reiškia arba netinkamus regresorius arba, kad priklausomas kintamasis visiškai nepanašus į neigiamą binominį  kintamąjį (pavyzdžiui, jo dispersija mažesnė už vidurkį). Bandome keisti modelį.

  • Yra statistiškai nereikšmingas kintamasis (Voldo kriterijaus  p reikšmė didesnė už 0,05). Kintamasis pašalinamas iš modelio ir neigiama binominė regresinė analizė pakartojama be šio kintamojo. Viskas gerai, jeigu deviacija, padalinta iš laisvės laipsnių, liko panaši į 1, o Akaikės informacinis indeksas AIC sumažėjo.

  • Per daug nulių (angl. zero – inflated model). Kintamojo Y  grafike nulio dažnis daug didesnis, nei turėtų  įgyti neigiamai binominis atsitiktinis dydis. Kai kuriuose statistiniuose paketuose numatyta pataisyta neigiamai binominė regresinė analizė ir tokiai situacijai.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17