Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

8. NEIGIAMA BINOMINĖ REGRESIJA
8.1. Neigiamos binominės regresijos modelis
       8.1.6. Pastabos apie modelio taikymą

  • Neigiamas binominis skirstinys turi du parametrus alpha ir p. Parametras p yra tam tikra tikimybė ir visada įvertinamas, panaudojus imties duomenis.  Dažnai statistinėse programose,  skirtose neigiamai binominei regresijai, tariama, kad parametras alpha = 1.  Tuo tarpu, jeigu kintamasis turi neigiamai binominį skirstinį su vidurkiu  ir dispersija  , tai    O ši išraiška gali net labai skirtis nuo 1. Todėl vertėtų parametrą alpha pasirinkti patiems arba įvertinti jį naudojantis duomenimis (abu atvejai aptariami kituose skyreliuose). Beje, Lagranžo daugiklių testu, kuris realizuotas SPSS, galima patikrinti, ar  parametras alpha nuo pasirinkto skaičiaus skiriasi statistiškai reikšmingai.

  • Dar kartą primename, kad nors stebime sveikus skaičius įgyjantį dydį, prognozuojame vidutinę reikšmę. Vidurkis visai neturi būti sveikas skaičius. 

  • Reikia nemaišyti tikėtinumo santykio chi kvadrato (Likelihood Ratio Chi-Square) su Pirsono chi kvadratu (Pearson Chi-Square). Pastaroji  statistika yra deviacijos analogas ir rodo geresnį modelio tikimą, kai yra maža (statistiškai nereikšminga). Tikėtinumo santykio chi kvadrato statistika lygina tiriamą modelį su neturinčiu jokių regresorių ir rodo geresnį modelio tikimą, kai yra didelė (statistiškai reikšminga).

  • Nereikia suabsoliutinti normuotosios deviacijos ir kitų charakteristikų vaidmens. Nesunku sukonstruoti pavyzdį visai be regresorių, kada normuotoji deviacija maža, o konstanta C statistiškai reikšminga. Modelis turi būti dar ir logiškas.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22