Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

8. NEIGIAMA BINOMINĖ REGRESIJA
8.2. Neigiama binominė regresinė analizė su SPSS
       8.2.4. Rezultatų aprašymas

Pradžioje aprašome, ką tyrėme, kokius kintamuosius naudojome ir kaip juos perkodavome. Tada kompaktiškai surašome visa tai, ką išsamiai aptarėme ankstesniame skyrelyje. Pateikiame vieną iš daugybės galimų tokio aprašymo variantų.

Neigiamos binominės regresijos modelis gerai tiko duomenims, didžiausio tikėtinumo santykio chi kvadrato statistika x2= 23,777, p < 0,01. Deviacijos ir jos laisvės laipsnių santykis yra 0,901. Voldo kriterijus parodė, kad visi modelio regresoriai, išskyrus konstantą, yra statistiškai reikšmingi. Modelio matematinė išraiška

rodo, kad vidutinis turimų darbuotojų skaičius didėja, jeigu augant respondento išsilavinimui ir  esant didesniam pesimizmui, vertinant paskolos galimybes. Didesnį darbuotojų skaičių turi tie respondentai, kurių tėvai irgi turėjo darbuotojų. Koeficientų ekponenčių analizė parodė, kad vieneriais metais padidėjus respondento prasimokytų metų skaičiui, vidutinis darbuotojų skaičius išauga 1,332 karto (95% pasikliautinis intervalas [1,035; 1,714]). Vienu balu didesnis optimizmas, vertinant paskolos galimybes, sumažina galimą respondento turimų darbuotojų skaičių 0,471 karto (95% pasikliautinis intervalas [0,274; 0,810]). Respondentai, kurių tėvai neturėjo darbuotojų, vidutiniškai turės 0,196 karto mažiau darbuotojų, nei nei respondentai, kurių tėvai darbuotojų turėjo. Taigi praktiškai penkis kartus mažiau. Vis dėlto šio rodiklio 95% pasikliautinis intervalas [0,055; 0,700] yra pakankamai didelis. Todėl teisingiau būtų konstatuoti, kad tikėtina, jog tokių respondentų turimas darbuotojų skaičius sudarys nuo 5 iki 70 procentų darbuotojų skaičiaus tų respondentų, kurių tėvai irgi turėjo darbuotojų.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22