Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

8. NEIGIAMA BINOMINĖ REGRESIJA
8.2. Neigiama binominė regresinė analizė su SPSS
       8.2.7. Neigiamos binominės regresinės analizės standartinė opcija SPSS

SPSS parinkčių lange Type of Model  yra nurodyta neigiama binominė regresija Negative binomial with log link:

Kuo ši parinktis skiriasi nuo aukščiau naudotos? Neigiamas binominis skirstinys turi du parametrus. Mes juos ir išnaudojome, pasistengdami, kad modelio vidurkis ir dispersija sutaptų su modeliuojamojo emplno imties vidurkiu ir dispersija. Tuo tarpu Negative binomial with log link parinktis numato, kad vienas iš skirstinio savybes lemiančių parametrų bus lygus vienetui. Todėl negalima tikėtis, kad modelio dispersija sutaps su emplno dispersija. Pasekmė – blogas modelio tikimas. Iš tikro, pritaikę nagrinėtajam modeliui  Negative binomial with log link parinktį, gauname, kad  deviacijos ir laisvės laipsnių santykis yra beveik trys (2,980), o Pirsono chi kvadrato ir laisvės laipsnių santykis yra 4. Tai rodo labai blogą modelio tikimą duomenims.

Goodness of Fitb

 

Value

df

Value/df

Deviance

184.745

62

2.980

Scaled Deviance

184.745

62

 

Pearson Chi-Square

248.708

62

4.011

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22