Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

8. NEIGIAMA BINOMINĖ REGRESIJA
8.3. Neigiama binominė regresinė analizė su STATA
       8.3.2. Modelio parametrų analizė

Regresorius emplnof2  yra kategorinis, bet įgyja tik dvi reikšmes (0 ir 1). Todėl jokių specialių komandų nereikia. Neigiama binominė regresija atliekama, įvykdant :

nbreg emplno brwmny eduyrs emplnof2


Lentelės viršuje dešinėje yra didžiausio tikėtinumo santykio chi kvadrato statistika ir jos p reikšmė. Kadangi  p = 0,000 < 0,05, tai galime teigti, kad neigiamos binominės regresijos modelio tinkamumą didžiausio tikėtinumo chi kvadrato kriterijus patvirtina. Makfadeno pseudo R2= 0,08 yra mažas (< 0,20), bet neigiamai binominei regresijai tai nėra svarbus rodiklis. Aprašant modelio rezultatus, prie R2 dažniausiai net neužsimenama. 

Po lentele yra informacija, apie vieną neigiamos binominės regresijos modelio parametrą. Kai šis parametras lygus nuliui, tai neigiama binominė regresija virsta Puasono regresija. STATA programoje jis žymimas alpha. Matome, kad alpha = 5,327 ir nuo nulio skiriasi statistiškai reikšmingai (Prob >= chibar2  yra didžiausio tikėtinumo santykio testo p reikšmė. Ji lygi 0,000.. < 0,05). Gavome statistiškai reikšmingą patvirtinimą, kad Puasono regresija nagrinėjamam pavyzdžiui netinka.

Pačioje lentelėje pateikta informacija apie Voldo kriterijų. Regresoriai emplnof2, eduyrs, brwmny yra statistiškai reikšmingi (jų p reikšmės  < 0,05). Konstantai p reikšmės nežiūrime, nes jos iš modelio nežadame šalinti. Taigi visi regresoriai yra statistiškai reikšmingi ir modelyje reikalingi. Modelį galima užrašyti taip:

Vidutinis darbuotojų skaičius = exp{-0,04 – 0,75 brwmny + 0,29 eduyrs + 1,63 emplnof2}.

Regresorių ženklai atitinka logiką: neigiamas brwmny  koeficientas reiškia, kad respondentas labiau įsitikinęs paskolos gavimo lengvumu turi mažiau darbuotojų. Analogiškai darome išvadą, kad daugiau metų prasimokę respondentai turi ir daugiau darbuotojų. Daugiau darbuotojų turi ir žmonės, kurių tėvai jų irgi turi. Norėdami skaitiškai įvertinti regresorių įtaką, įvykdome:

listcoef, help


Lentelėje pakartoti koeficientų įverčiai ir jų eksponentės – t.y. daugikliai, rodantys kiek kartų padidės (sumažės) modeliuojamo kintamojo vidurkis, regresoriui padidėjus vienetu. Pavyzdžiui, matome, kad respondentai, kurių tėvai turi samdomų darbuotojų, vidutiniškai ir patys jų turi 5,1 karto daugiau, lyginant su  respondentais, kurių tėvai samdomų darbuotojų neturi.Norėdami gauti analogišką informaciją, surašytą procentais,  įvykdome:

listcoef, help percentIš tikro, jeigu tėvo  samdomų darbuotojų turėjimas padidina galimą vidutinį respondento darbuotojų skaičių 5,1 karto, tai darbuotojų skaičius padidėja 410 procentų. Tai ir užfiksuota gautojoje lentelėje.

Nors ir visi regresoriai statistiškai reikšmingi, ir modelio didžiausio tikėtinumo chi kvadrato statistikos p reikšmė labai maža, dar reikėtų  pažvelgti į modelio deviaciją. Ją gausime paeiliui įvykdę:

local v = e(alpha)
glm  emplno  brwmny  eduyrs  emplnof2, family(nb `v') nolog

Ieškomoji modelio deviacija yra 54,988.  Deviacia padalinta iš laisvės laipsnių lygi 0,887. Nėra taip toli nuo vieneto. Dar arčiau vieneto yra liekamųjų paklaidų Pirsono chi kvadrato ir laisvės laipsnių santykis 0,952. Darome išvadą, kad neigiamos binominės regresijos modelis duomenims gerai tinka.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22