Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

8. NEIGIAMA BINOMINĖ REGRESIJA
Uždaviniai
       

1. Tiriame 2008 metų Prancūzijos duomenis ESS4FR. Tyrime naudosime tokius kintamuosius: agea – respondento amžius, hhmmb – namų ūkio pastovių narių skaičius,  cldcrsv – paramos vaiko priežiūrai teikimas tėvams, turintiems teisę ją gauti  (0 – itin blogas,......, 10 – labai geras ), imptrad – svarbu laikytis tradicijų ir papročių (1 – visai, kaip aš,...., 6 – absoliučiai ne taip, kaip aš) , eduyrs – prasimokytų metų skaičius. Tirsime stipriai tradicijų besilaikančius (imptrad ≤ 2) aukštojo mokslo neragavusius (eduyrs ≤ 10) respondentus. Modeliuosime kiek namų ūkyje yra gyventojų: hhmmb = f(cldcrsv, agea). Pritaikyti neigiamą binominę regresiją. Ar rezultatai skiriasi nuo gautųjų, aptartų Puasono regresijai skirtame skyriuje? Kaip atrodys neigiama binominė regresija, atlikta su standartinėmis glm opcijomis?

2. Tiriami2008 metų Europos Sąjungos socialinio tyrimo Izraelio duomenų failas ESS4IL. Kintamieji:

  • agea – respondento amžius,
  • freehms – gėjai ir lesbietės gali gyventi, kaip nori (matuojamas skale nuo 1 – pilnai sutinku, iki 5 – visiškai nesutinku),
  • hhmmb – namų ūkio pastovių narių skaičius,
  • blgetmg – priklausymas etninėms mažumoms (1 – taip, 2 – ne), 
  • gndr – lytis (1 – vyr., 2 – mot.), 
  • imptrad – svarbu laikytis tradicijų ir papročių ( 1 – visai, kaip aš,...., 6 – absoliučiai ne taip, kaip aš) ,
  • pray – meldžiamasi (1 – kasdien, 2 – dažniau, nei kartą per savaitę, 3 – kartą per savaitę, ......, 7 – niekada ).

Pritaikyti neigiamos regresijos modelį namų ūkio pastovių gyventojų skaičiui (hhmmb). Regresoriai  amžius (agea) ir požiūris į seksualines mažumas (freehms). Tiriami labai tradicijų besilaikantys (imptrad = 1), religingi (pray ≤ 3) vyrai (gndr = 1), priklausantys nacionalinei daugumai (blgtmg = 2).

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22