Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

9. MODIFIKUOTI SKAIČIUOJAMIEJI MODELIAI
9.1. Perteklinių nulių Puasono regresijos modelis
       9.1.1. Modelio paskirtis

Kai modeliuojame retus įvykius, gana dažnai nulių būna daug daugiau, nei tiktų Puasono regresijai. Pavyzdžiui, turimų samdomų darbuotojų skaičiaus Švedijoje dažnių grafikas aiškiai rodo, kad dauguma respondentų samdomų darbuotojų neturi.

Perteklinių nulių Puasono regresijos (angl. zero-inflated Poisson regression) idėja glūdi samprotavime, kad nulis nuliui nelygus. Galbūt dalis respondentų yra tokie, kad jie iš principo negali turėti samdomų darbuotojų (pavyzdžiui, dirba valstybinėje tarnyboje). Todėl juos reikėtų atskirti nuo galinčių turėti samdomų darbuotojų (pavyzdžiui, užsiimančių privačia veikla) respondentų. Idėjiniame lygmenyje šis reikalavimas nusako kokiems duomenims skirtas modelis – visi respondentai  skirstytini į dvi grupes: tuos, kuriems kintamojo reikšmė visada nulis ir tuos, kuriems kintamasis dar gali įgyti ir kitokias reikšmes. Jeigu hareme klausinėjame apie  vaikų skaičių, tai reikia skirti eunuchus ir žmonas.
Problema ta, kad realybėje nežinome, kurie respondentai kokiai grupei priklauso. Matematiškai tai reiškia, kad bendrasis modelis sudaromas, apjungus dvinarę logistinę regresiją su standartine Puasono regresija. Dvinarė logistinė regresija turi padėti rasti respondentus, kuriems priklausomas kintamasis visada lygus nuliui (nulinukų grupę). Tiems, kurie į šią grupę nepateko, taikomas Puasono regresijos modelis.

Regresoriai naudojami viename modelyje gali skirtis nuo kito modelio regresorių.

Kitais žodžiais tariant, visai nebūtina (bet leistina) į abudu modelius įtraukti tuos pačius regresorius. Formaliai kiekvieną modelio tikimybę galime užrašyti, kaip tikimybių mišinį:

P( Y = 0) = P(priklauso nulinukų grupei) + P(nepriklauso nulinukų grupei)P( Y= 0, o respondentas  yra iš antrosios grupės),
P( Y=k) = P(nepriklauso nulinukų grupei)P( Y=k, o respondentas  yra iš antrosios grupės).

Nustatant modelio tikimą reikia:

  • Pažiūrėti, ar statistiškai reikšminga didžiauso tikėtinumo chi kvadrato reikšmė. Geruose modeliuose p < 0,05.
  • Su Voldo testu patikrinti, ar visi kintamieji statistiškai reikšmingi Puasono regresijos modelyje, skirtame ne nulinukams. Geruose modeliuose visiems regresoriams   p < 0,05. Konstantai p  reikšmės nežiūrime.
  • Su Voldo testu patikrinti, ar visi kintamieji statistiškai reikšmingi logistiniame modelyje, atskiriančiame  nulinukus. Geruose modeliuose visiems regresoriams   p < 0,05. Konstantai p  reikšmės nežiūrime.
  • Vuongo testu patikrinti, ar perteklinių nulių Puasono regresijos modelis statistiškai reikšmingai skiriasi nuo paprasto Puasono regresijos modelio. Skiriasi, jeigu p < 0,05.

Perteklinių nulių Puasono regresijos nerekomenduojama taikyti labai mažoms imtims (n< 100).

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22