Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas


LITERATŪRA

  1. V. Čekanavičius, G. Murauskas. Statistika ir jos taikymai. I., Vilius, TEV, 2000.
  2. V. Čekanavičius, G. Murauskas. Statistika ir jos taikymai. II., Vilius, TEV, 2002.
  3. A. Agresti. Categorical data analysis. (sec. edition), 2002, Wiley.
  4. S.Chatterjee, A.S.Hadi. Regression analysis by Example (fourth edition). 2006, Wiley.
  5. A.Field. Discovering statistics using SPSS (and sex, drugs and rock‘n‘roll),(sec. edition). 2005, Sage.
  6. J D. Hosmer, S. Lemeshow. Applied logistic regression, (sec. ed.) 2000, Wiley.
  7. IBM SPSS Regression 19.
  8. D. G. Kleinbaum, M. Klein. Logistic Regression. A Self-Learning Text. 2002, Springer- Verlag.
  9. M. Kutner, Ch.J.Nachtsheim, J.Neter, W.Li. Applied Linear Statistical Models (fifth edition), 2005, McGraw- Hill.
  10. Scott Long, J. Freese. Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata, (sec. edition), 2005.
  11. B. G. Tabachnick, L.S. Fidell. Using Multivariate Statistics (fifth edition), 2007, Pearson.
  12. R. Tarling. Statistical Modelling for Social Researchers. Principles and practice. 2009, Routledge.
  13. T.P.Ryan, Modern regression methods. 1997, Wiley.

Naudingi tinklalapiai:

Šaltiniai

[1] Kaip taisyklė, vadovėliuose aprašoma, kaip išspręsti uždavinius be kompiuterinių programų („rankomis“). Regresijos modeliavimas „rankomis“ yrai skirtas žmonėms, kurie ne tik patys darbą myli, bet ir darbas juos.
[2] Pavyzdžiui, vadovėlio V.Čekanavičius, G.Murauskas „Statistika ir jos taikymai II“, TEV, 2002 (2004, 2008) m.
[3] V.Čekanavičius, G.Murauskas „Statistika ir jos taikymai III“, TEV, 2009.
[4] Šį priedą, skirtą poregresinei analizei primygtinai rekomenduoja patys STATA kūrėjai. SPost autoriai yra Scott Long ir Jeremy Freese iš Indianos universiteto, žr. http://www.indiana.edu/~jslsoc/web_spost/sp_install.htm
[5] European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/
[6] Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), http://www.lidata.eu/
[7] Griežtai kalbant, yra atskiros intervalų ir santykių skalės, bet abiejų skalių kintamiesiems taikomi tie patys statistiniai metodai. Todėl šiuose konspektuose ir vienu ir kitu atveju sakysime, kad tiriame intervalinį kintamąjį.
[8] O kam ją pateikti? Mes tos formulės nenaudosime. Jei jau taip labai norisi ją pamatyti, tai tiks bet koks statistikos vadovėlis.
[9] Bakalauriniam, magistriniam, disertacijai.
[10] Kaip ir visų šių konspektų. Čia ne šv. Varanopso apreiškimas.
[11] Žinoma, smagu būtų palyginti, ar šie koeficientai skiriasi statistiškai reikšmingai. Vis dėlto, atspariajai regresijai to padaryti negalima. O štai dviejų tiesinės regresijos modelių koeficientus palyginti galima, nors tai ir sukelia papildomų problemų, žr. http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg2.htm 
[12]Lietuviškas terminas galimybė nėra geras. Tiesiog, kai reikėjo, nieko geresnio su Gediminu Murausku nesumąstėme. Be to, niekas iš mūsų kolegų ir studentų nepasiūlė tinkamesnio termino, nors visų prašėme ir laukėme porą metų (protingiausias buvo šansas). Tai (vis dar) puiki proga įsiamžinti lietuviškoje terminijoje.
[13] Ką reiškia pakankamai daug, sprendžia pats tyrėjas. Mūsų nuomone, jeigu kažkokį atsakymą renkasi mažiau nei 10 % respondentų, vertėtų pamąstyti apie kintamojo perkodavimą, paliekant mažiau kategorijų.
[14] Turint informaciją apie klasterių savybes, reikėtų taikyti HLM, žr. pratarmę.
[15] Modelį galima užrašyti ir atvirkščiam tikimybių santykiui. Tada daugikliai prie visų regresorių užrašomi, pakeičiant jų ženklus.
[16] Deviacijos išraiška yra pakankamai sudėtinga. Besidomintys ją ras 59 vadovėlio V.Čekanavičius, G.Murauskas „Statistika ir jos taikymai. III“ puslapyje.
[17] Čia visų penkiasdešimtmečių vidurkis! Su vienais gyvena daugiau, su kitais – mažiau žmonių, o ne kiekvienoje šeimoje po invalidą. [18] Ne tiksliai 40, o bent 40. Visai puikiai tiks ir 92 tiriamieji. Arba 103.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17