Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Numbers of Cattle in Estonia Province, Estonia, 1897–1914


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0074


Antraštė:

Numbers of Cattle in Estonia Province, Estonia, 1897–1914

Lygiagreti antraštė:

Galvijų skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje, Estija, 1897–1914 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing = HISTAGR: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis

Tema:

AGRICULTURAL AND RURAL HISTORY = ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO ISTORIJA

AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL INDUSTRY = ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKŲ IR KAIMO PRAMONĖ

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior = Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos; Estonia Province Statistical Committee = Estijos (Estliandijos) gubernijos statistikos komitetas

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Numbers of Cattle in Estonia Province, Estonia, 1897-1914 = Galvijų skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje, Estija, 1897-1914 m.: LiDA [distributor], 2018. (Vilnius : Vilnius University, 2018). (HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0074.

Santrauka:

This dataset contains data on numbers of cattle in Estonia Province in 1897-1914.

Dataset "Numbers of Cattle in Estonia Province, Estonia, 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-08.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie galvijų skaičių 1897-1914 metais Estijos (Estliandijos) gubernijoje.

Duomenų rinkinys "Galvijų skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje, Estija, 1897-1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1898 - 1914
Geografinė aprėptis Territory of Estonia Province = Estijos (Estliandijos) gubernijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Harrien / Reval County = Talino apskritis ([est] Harju kreis, [deu] Kreis Harrien / Harju / Revalsche, [rus] Revel`skij uezd);
 • Jerwen County = Paidės / Jerveno apskritis ([est] Paide / Järva kreis, [deu] Kreis Jerwen / Weissenstein, [rus] Vejsenštejnskij uezd);
 • Wiek County = Haapsalu apskritis ([est] Haapsalu / Lääne kreis, [deu] Kreis Wiek, [rus] Gapsal`skij uezd);
 • Wierland County = Rakverės apskritis ([est] Rakvere / Viru kreis, [deu] Kreis Wierland / Wesenberg / Rakvere, [rus] Vezenbergskij / Virljandskij uezd).
Analizės vienetas
 • Cattle = Galvijai.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Obzor Estljandskoj gubernii na 1897 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1898, s 22-21 Obzor Estljandskoj gubernii na 1898 god Reael`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1899 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1898 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1899 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1900 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1899 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1900 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1901 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1900 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1901 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1902 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1901 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1902 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1903 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1902 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1903 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1904 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1903 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1904 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1905 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1904 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1905 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1906 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1905 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1906 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1907 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1906 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1907 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1908, Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1907 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1908 god Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1909 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1908 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1909 god Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1910 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1909 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1910 god Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1911 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx v Estljandskoj gubernii za 1910 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1911 god Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1912 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx v Estljandskoj gubernii za 1911 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1912 god Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1913 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx v Estljandskoj gubernii za 1912 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1913 god Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1914 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx v Estljandskoj gubernii za 1913 god, priloženie No 4 Obzor Estljandskoj gubernii na 1914 god Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1915 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx v Estljandskoj gubernii za 1914 god, priloženie No 4
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-08.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2018


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Data sources in original characters stored in the LiDA Repository 378.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17