Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Numbers of Cattle in Vitebsk Province, Belarus, Latvia and Russia, 1897–1914


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0077


Antraštė:

Numbers of Cattle in Vitebsk Province, Belarus, Latvia and Russia, 1897–1914

Lygiagreti antraštė:

Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje, Baltarusija, Latvija ir Rusija, 1897–1914 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing = HISTAGR: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis

Tema:

AGRICULTURAL AND RURAL HISTORY = ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO ISTORIJA

AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL INDUSTRY = ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKŲ IR KAIMO PRAMONĖ

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior = Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos; Vitebsk Province Statistical Committee = Vitebsko gubernijos statistikos komitetas

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Numbers of Cattle in Vitebsk Province, Belarus, Latvia and Russia, 1897-1914 = Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje, Baltarusija, Latvija ir Rusija, 1897-1914 m.: LiDA [distributor], 2018. (Vilnius : Vilnius University, 2018). (HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0077.

Santrauka:

This dataset contains data on numbers of cattle in Vitebsk Province in 1897–1914.

Dataset "Numbers of Cattle in Vitebsk Province, Belarus, Latvia and Russia, 1897–1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-08.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie galvijų skaičių 1897–1914 metais Vitebsko gubernijoje.

Duomenų rinkinys "Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje, Baltarusija, Latvija ir Rusija, 1897–1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1898 - 1914
Geografinė aprėptis Territory of Vitebsk Province = Vitebsko gubernijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Dvinsk County = Daugpilio / Dvinsko apskritis ([lav] Daugavpils apriņķis, [rus] Dvinskij uezd);
 • Haradok / Gorodok County = Haradoko / Gorodoko apskritis ([rus] Gorodokskij uezd);
 • Lepiel County = Lepelio apskritis ([rus] Lepel`skij uezd);
 • Ludza County = Ludzos / Liucino apskritis ([lav] Ludzas apriņķis, [rus] Ljucinskij uezd);
 • Nevel County = Nevelio apskritis ([rus] Nevel`skij uezd);
 • Polotsk / Polatsk County = Polocko apskritis ([rus] Polockij uezd);
 • Rezhitsa County = Rėzeknės / Režicos apskritis ([rus] Režickij uezd);
 • Sebezh County = Sebežo apskritis ([rus] Sebežskij uezd);
 • Velizh County = Veližo apskritis ([rus] Veližskij uezd);
 • Vierchniadzvinsk / Drysa County = Verchniadzvinsko / Drisos apskritis ([rus] Drissenskij uezd);
 • Vitebsk / Vitsebsk County = Vitebsko apskritis ([rus] Vitebskij uezd).
Analizės vienetas
 • Cattle = Galvijai.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Obzor Vtiebskoj gubernii za 1897 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1898, Vedomost` o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1897 god Obzor Vtiebskoj gubernii za 1898 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1899, Vedomost` o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1898 god Obzor Vtiebskoj gubernii za 1899 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1900, Vedomost` o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1899 god Obzor Vtiebskoj gubernii za 1900 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1900, Vedomost` o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1900 god Obzor Vtiebskoj gubernii za 1901 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1902, Vedomost` ? 2 o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1901 god Obzor Vtiebskoj gubernii za 1902 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1903, Vedomost` ? 2 o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1902 god Obzor Vtiebskoj gubernii za 1903 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1904, Vedomost` ? 2 o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1903 god Ežegodnik Rossii 1911 g (god vos`moj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Sankt-Peterburg, 1912 Količestvo domašnix životnyx u sel`skogo naselenija v 1901–1911 g, otd VII, s 64–65
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-08.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2018


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Data sources in original characters stored in the LiDA Repository 380.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17