Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Numbers of Pigs in Livonia Province, Estonia and Latvia, 1897–1914


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0088


Antraštė:

Numbers of Pigs in Livonia Province, Estonia and Latvia, 1897–1914

Lygiagreti antraštė:

Kiaulių skaičius Livliandijos gubernijoje, Estija ir Latvija, 1897–1914 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing = HISTAGR: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis

Tema:

AGRICULTURAL AND RURAL HISTORY = ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO ISTORIJA

AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL INDUSTRY = ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKŲ IR KAIMO PRAMONĖ

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior = Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos; Livonia Province Statistical Committee = Livliandijos gubernijos statistikos komitetas

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Numbers of Pigs in Livonia Province, Estonia and Latvia, 1897-1914 = Kiaulių skaičius Livliandijos gubernijoje, Estija ir Latvija, 1897-1914 m.: LiDA [distributor], 2019. (Vilnius : Vilnius University, 2018). (HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0088.

Santrauka:

This dataset contains data on numbers of pigs in Livonia Province in 1897-1914.

Dataset "Numbers of Pigs in Livonia Province, Estonia and Latvia, 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-25.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie kiaulių skaičių 1897-1914 metais Livliandijos gubernijoje.

Duomenų rinkinys "Kiaulių skaičius Livliandijos gubernijoje, Estija ir Latvija, 1897-1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-25.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1898 - 1914
Geografinė aprėptis Territory of Livonia Province = Livliandijos gubernijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Cesis / Wenden County = Cėsių / Vendeno apskritis ([lav] Cēsu apriņķis, [deu] Wendensche Kreis, [rus] Vendenskij uezd);
 • Kuressaare / Arensburg County = Arensburgo / Ezelio / Kuresarės apskritis ([est] Kuressaare kreis, [deu] Arensburgsche Kreis, [rus] Ezel`skij uezd);
 • Pernau County = Pernu / Pernovo apskritis ([est] Pärnu kreis, [deu] Pernausche Kreis, [rus] Pernovskij uezd);
 • Riga County = Rygos apskritis ([lav] Rīgas apriņķis, [deu] Rigische Kreis, [rus] Rižskij uezd);
 • Tartu / Dorpat County = Tartu / Jurjevo apskritis ([est] Tartu kreis, [deu] Dörptsche Kreis, [rus] Jur`evskij / Derptskij uezd);
 • Viljandi / Fellin County = Viljandžio apskritis ([lav] Vīlandes apriņķis, [deu] Fellinsche / Viljandi Kreis, [rus] Fellinskij uezd);
 • Valka County = Valkos apskritis ([lav] Valkas apriņķis, [deu] Walksche Kreis, [rus] Valkskij uezd);
 • Werro County = Veru apskritis ([lav] Veru apriņķis, [est] Võru kreis, [deu] Werrosche Kreis, [rus] Verroskij uezd);
 • Valmiera County = Valmieros apskritis ([lav] Valmieras apriņķis, [deu] Wolmarsche Kreis, [rus] Vol`marskij uezd).
Analizės vienetas
 • Pigs = Kiaulės.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
II Količestvo golov skota v xozjajstvax častnyx vladel`cev i krest`jan v 1900 g po uezdam, Vremennik central`nogo statističeskogo komiteta Ministerstva vnutrennix del Svedenija o količestve skota v 1900 godu po dannym volostnyx pravlenij i uezdnoj policii Izdanie CSK MVD Sankt-Peterburg: tip Spb akc obšč peč dela E Evdokimova, 1901, s 12 Ežegodnik Rossii 1911 g (god vos`moj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Sankt-Peterburg, 1912 Količestvo domašnix životnyx u sel`skogo naselenija v 1901-1911 gg, otd VII, s 81 Ežegodnik Rossii 1912 g (god devjatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Sankt-Peterburg, 1913 Količestvo sel`skix domašnix životnyx u v 1912 gg, otd VII, s 45 Ežegodnik Rossii 1913 g (god desjatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Sankt-Peterburg, 1914 Količestvo sel`skix domašnix životnyx u v 1913 gg, otd VII, s 45 Ežegodnik Rossii 1914 g (god odinnadcatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Petrograd: tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga, 1915 Količestvo sel`skix domašnix životnyx v 1914 gg, otd VII, s 45 Obzor Lifljandskoj gubernii na 1905 god Priloženie k vsepoddannejšemu otčetu Riga: Lifljandskaja gubernskaja tipografija, 1907, s 28 Obzor Lifljandskoj gubernii na 1906 god Priloženie k vsepoddannejšemu otčetu Riga: Lifljandskaja gubernskaja tipografija, 1907, s 28
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-25.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-25.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2018


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Data sources in original characters stored in the LiDA Repository 380

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17