Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos eksportas 1920-1939 metais


Atsisiųsti | CUBE 1 | Lentelė | Grafikas
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTCOMX_0024


Antraštė:

Lietuvos eksportas 1920-1939 metais

Lygiagreti antraštė:

Lithuanian exports in 1920-1939

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTCOMX: Ūkis: Vidaus ir užsienio prekyba, paslaugos 1915-1940 metais = HISTCOMX: Economy: Domestic and foreign trade, services in 1915-1940

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

Depozitorius:

Vaskela, Gediminas

Pirminė atsakomybė:

Vaskela, Gediminas

Bibliografinis citavimas:

Vaskela, Gediminas. Lietuvos eksportas 1920-1939 metais = Lithuanian export in 1920-1939. LiDA [platintojas], 2011. (HISTCOMX: Ūkis: Vidaus ir užsienio prekyba, paslaugos 1915-1940 metais = Economy: Domestic and foreign trade, services in 1915-1940). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie Lietuvos eksportą 1920-1939 metais eksporto rūšimis tūkst. Lt. = Data on Lithuania`s exports in 1920-1939 by export categories 1000 Lt

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1920 - 1939
Geografinė aprėptis Lietuva = Lithuania
Geografinis vienetas Lietuva = Lithuania
Analizės vienetas Eksporto rūšis = Export category
Duomenų rūšis Statistikos tarnybų duomenys
Metodologija:
Laiko metodas Laiko eilutė = Time series
Duomenų šaltiniai
Lietuvos statistikos metraštis T 12 1939 m V: CSB, 1940 P 242 T 4: 1931 K: CSB, 1932 P 27-28,, 184-193 Lietuvos statistikos metraštis T 2: 1927–1928 m Priedas: Lietuvos užsienio prekyba 1926–1928 m K: CSB, 1929 P 1, 5–6
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17