Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Vienkartinių leidinių (knygų) pasiskirstymas kalbomis 1919–1939 metais (be užsienyje išleistų knygų)


Atsisiųsti | CUBE 1 | Lentelė | Grafikas
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTCULX_0028


Antraštė:

Vienkartinių leidinių (knygų) pasiskirstymas kalbomis 1919–1939 metais (be užsienyje išleistų knygų)

Lygiagreti antraštė:

Published books in various languages, 1919-1939 (excluding books printed abroad)

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTCULX: Kultūra 1915-1940 metais = HISTCULX: Culture in 1915-1940

Tema:

KULTŪROS ISTORIJA = CULTURAL HISTORY

Depozitorius:

Vaskela, Gediminas

Pirminė atsakomybė:

Vaskela, Gediminas

Bibliografinis citavimas:

Vaskela, Gediminas. Vienkartinių leidinių (knygų) pasiskirstymas kalbomis 1919–1939 metais (be užsienyje išleistų knygų) = Published books in various languages, 1919-1939 (excluding books printed abroad). LiDA [platintojas], 2011. (HISTCULX: Kultūra 1915-1940 metais = Culture in 1915-1940). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie vienkartinių leidinių (knygų) pasiskirstymą kalbomis 1919–1939 metais (be užsienyje išleistų knygų) = Data on published books in various languages, 1919-1939 (excluding books printed abroad)

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1919 - 1939
Geografinė aprėptis Lietuva = Lithuania
Geografinis vienetas Lietuva = Lithuania
Analizės vienetas Knyga = Book, Vienkartinis leidinys = Occasional paper
Metodologija:
Laiko metodas Laiko eilutė = Time series
Duomenų šaltiniai
Lietuvos statistikos metraštis T 3: 1929–1930 m K: CSB, 1931 P 116–117 T 12: 1939 m V: CSB, 1940 P 80
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17