Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Varpininkų nelegaliosios periodinės spaudos korespondencijų teritorinis pasiskirstymas 1889-1905 metais


Atsisiųsti | CUBE 1 | CUBE 2 | Lentelė
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTCULY_0049


Antraštė:

Varpininkų nelegaliosios periodinės spaudos korespondencijų teritorinis pasiskirstymas 1889-1905 metais

Lygiagreti antraštė:

Territorial distribution of correspondence of liberals‘ („varpininkai“) illegal periodic press in year 1889-1905

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTCULY: Kultūra 1795-1915 metais = HISTCULY: Culture in 1795-1915

Tema:

KULTŪROS ISTORIJA = CULTURAL HISTORY

POLITINĖ ISTORIJA = POLITICAL HISTORY

Depozitorius:

Medišauskienė, Zita

Pirminė atsakomybė:

Miknys, Rimantas

Bibliografinis citavimas:

Miknys, Rimantas. Varpininkų nelegaliosios periodinės spaudos korespondencijų teritorinis pasiskirstymas 1889-1905 metais. Kaunas: LiDA [platintojas], 2011. (HISTCULY: Kultūra 1795-1915 metais = Culture in 1795-1915). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie lietuvių liberaliosios politinės srovės – „varpininkų“ (pavadinimas kilęs nuo leisto periodinio leidinio „Varpas“) – nelegaliosios periodinės spaudos korespondencijų teritorinį pasiskirstymą 1889-1905 metais. Liberalų (varpininkų) politinei srovei atstovavo nelegalūs mėnesiniai žurnalai „Varpas“ (1889-1905), „Ūkininkas“ (1890-1905), „Naujienos“ (1901-1903). 1902 m. varpininkų pagrindu susikūrė Lietuvos demokratų partija
=
Data about Lithuanian liberal political stream – „varpininkai“ (the name comes from periodic journal „Varpas“ („Bell“)– territorial distribution of illegal periodic press correspondence in year 1889-1905.Liberal political stream was represented by illegal monthly journal „Varpas“ (1889-1905), „Ūkininkas“ („Farmer“ 1890-1905), „Naujienos“ („News“ 1901-1903). In year 1902 on basis of „varpininkai” Lithuanian democratic party was founded.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1889 - 1905
Geografinė aprėptis Varpininkų korespondencijų arealas = Territory of correspondence of illegal periodicals of "Varpininkai"
Geografinis vienetas Apskritis = District; Miestas = City; Regionas = Region
Analizės vienetas Korespondencija = Correspondence
Duomenų rūšis Tyrėjų skaičiavimai = Researchers` estimates
Populiacija Varpininkų korespondencijų arealas = Territorial distribution of correspondence of illegal periodicals of "Varpininkai"
Metodologija:
Laiko metodas Tarpsektoriniai duomenys = Crossectional data
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Autentiški istoriniai duomenys 377.3

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17