Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Gyventojų raštingumas 1923 m rugsėjo 17 d surašymo duomenimis


Atsisiųsti | CUBE 1 | CUBE 2 | CUBE 3 | Lentelė
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMX_0033


Antraštė:

Gyventojų raštingumas 1923 m rugsėjo 17 d surašymo duomenimis

Lygiagreti antraštė:

Population literacy in 1923 17 September census data

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTDEMX: Gyventojai 1915-1940 metais = HISTDEMX: Population in 1915-1940

Tema:

RAŠTINGUMAS = LITERACY

GYVENTOJŲ SURAŠYMAI = POPULATION CENSUSES

ŠVIETIMO ISTORIJA = EDUCATION HISTORY

Depozitorius:

Vaskela, Gediminas

Pirminė atsakomybė:

Vaskela, Gediminas

Bibliografinis citavimas:

Vaskela, Gediminas. Gyventojų raštingumas 1923 m rugsėjo 17 d surašymo duomenimis = Population literacy in 1923 17 September census data. LiDA [platintojas], 2011. (HISTDEMX: Gyventojai 1915-1940 metais = Population in 1915-1940). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie Lietuvos gyventojų raštingumą 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis: Skaičius gyventojų mokančių skaityti ir rašyti, skaičius mokančių tik skaityti bei beraščių skaičius lytimi ir amžiaus grupėmis = Population literacy in 1923 17 September census data: Number of people trained to read and write, trained to read only and the number of illiterate by sex and age

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1923 - 1923
Geografinė aprėptis Lietuva = Lithuania
Geografinis vienetas Lietuva = Lithuania
Analizės vienetas Asmuo = Individual
Duomenų rūšis Gyventojų surašymo duomenys
Metodologija:
Laiko metodas Vienlaikiai duomenys = Crossectional data
Duomenų šaltiniai
Lietuvos gyventojai: Pirmojo 1923 m rugsėjo 17 d visuotin[i]o gyventojų surašymo duomenys / Finansų m-ja Centr Statistikos biuras K: CSB, P 92-95
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17