Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

9–49 metų amžiaus gyventojų raštingumas 1923 ir 1941 metais (proc.)


Atsisiųsti | CUBE 1 | CUBE 2 | Lentelė
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMX_0035


Antraštė:

9–49 metų amžiaus gyventojų raštingumas 1923 ir 1941 metais (proc.)

Lygiagreti antraštė:

9-49 years of age of the population literate in 1923 and 1941 (in percentage)

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTDEMX: Gyventojai 1915-1940 metais = HISTDEMX: Population in 1915-1940

Tema:

ŠVIETIMO ISTORIJA = EDUCATION HISTORY

RAŠTINGUMAS = LITERACY

Depozitorius:

Vaskela, Gediminas

Pirminė atsakomybė:

Vaskela, Gediminas

Bibliografinis citavimas:

Vaskela, Gediminas. 9–49 metų amžiaus gyventojų raštingumas 1923 ir 1941 metais (proc.) = 9-49 years of age of the population literate in 1923 and 1941 (in percentage). LiDA [platintojas], 2011. (HISTDEMX: Gyventojai 1915-1940 metais = Population in 1915-1940). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie 9-49 metų amžiaus Lietuvos gyventojų raštingumą (proc.) 1923 m. rugsėjo ir 1941 m. kovo mėnesiais = 9-49 years of age of the population literate in september 1923 and march 1941 (in percentage)

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1923 - 1941
Geografinė aprėptis Lietuva = Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis = District
Analizės vienetas Asmuo = Individual
Metodologija:
Laiko metodas Vienlaikiai duomenys = Crossectional data
Duomenų šaltiniai
Lietuvos gyventojai: 1923 m rugsėjo 17 d visuotin[i]o gyventojų surašymo duomenys / Finansų m–ja: CSB P 1–4, 51–53, 83, 96–176 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija T 9 P 335 Mokykla ir gyvenimas: Pedagoginis žurnalas 1941 Nr 18 (221) P 857–858 Statistikos biuletenis 1939 Nr 10 (192) P 4
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17