Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos miestų ir miestelių (su 2000 ir daugiau gyventojų 1939 m. gruodžio 31 d.) gyventojai 1923–1939 metais


Atsisiųsti | CUBE 1 | Lentelė
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMX_0036


Antraštė:

Lietuvos miestų ir miestelių (su 2000 ir daugiau gyventojų 1939 m. gruodžio 31 d.) gyventojai 1923–1939 metais

Lygiagreti antraštė:

The population of Lithuanian cities and towns (with 2,000 or more inhabitants in 1939 to 31 December) in 1923-1939

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTDEMX: Gyventojai 1915-1940 metais = HISTDEMX: Population in 1915-1940

Tema:

DEMOGRAFINĖ ISTORIJA = POPULATION HISTORY

MIESTŲ ISTORIJA = URBAN HISTORY

Depozitorius:

Vaskela, Gediminas

Pirminė atsakomybė:

Vaskela, Gediminas

Bibliografinis citavimas:

Vaskela, Gediminas. Lietuvos miestų ir miestelių (su 2000 ir daugiau gyventojų 1939 m. gruodžio 31 d.) gyventojai 1923–1939 metais = The population of Lithuanian cities and towns (with 2,000 or more inhabitants in 1939 to 31 December) in 1923-1939. LiDA [platintojas], 2011. (HISTDEMX: Gyventojai 1915-1940 metais = Population in 1915-1940). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie Lietuvos miestų ir miestelių (su 2000 ir daugiau gyventojų 1939 m. gruodžio 31 d.) gyventojų skaičių 1923–1939 metais = The population of Lithuanian cities and towns (with 2,000 or more inhabitants in 1939 to 31 December) in 1923-1939

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1923 - 1939
Geografinė aprėptis Lietuva = Lithuania
Geografinis vienetas Miestas = City, Miestelis = Town
Analizės vienetas Asmuo = Individual
Duomenų rūšis Oficialiosios statistikos duomenys
Metodologija:
Laiko metodas Kartotinis tyrimas = Repeatable study
Duomenų šaltiniai
Lietuvos statistikos metraštis T 1: 1924-1926 m K: CSB, 1927 P 2, 20 T 2: 1927-1928 m K: CSB, 1929 P 2 T 3: 1929-1930 m K: CSB, 1931 P 10 T 4: 1931 m K: CSB, 1932 P 9 T 8: 1935 m K: CSB, 1936 P 14 T 9: 1936 m K: CSB, 1937 P 14 T 10: 1937 m K: CSB, 1938 P 14 T 11: 1938 m K: CSB, 1939 P 14 T 12: 1939 m V: CSB, 1940 P 14
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17