Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Pirkliai Vilniaus mieste 1806-1850 metais


Atsisiųsti | CUBE 1 | CUBE 2 | Lentelė | Grafikas
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMY_0050


Antraštė:

Pirkliai Vilniaus mieste 1806-1850 metais

Lygiagreti antraštė:

Merchants in the city of Vilnius in 1806-1850

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTDEMY: Gyventojai 1795-1915 metais = HISTDEMY: Population in 1795-1915

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

DEMOGRAFINĖ ISTORIJA = POPULATION HISTORY

Depozitorius:

Medišauskienė, Zita

Pirminė atsakomybė:

Vilniaus gubernijos statistikos komitetas

Bibliografinis citavimas:

Pirkliai Vilniaus mieste 1806-1850 metais = Merchants in the city of Vilnius in 1806-1850: LiDA [platintojas], 2011. (Vilniaus gubernijos statistikos komitetas, 1851). (HISTDEMY: Gyventojai 1795-1915 metais = Population in 1795-1915). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie Vilniaus miesto pirklių skaičių 1806-1850 m. pagal gildijas ir pirklių konfesiją - pirkliai krikščionys ir pirkliai žydai. Prie pirklių žydų priskaičiuoti pirkliai totoriai ir karaimai = Provided data concerns the dynamics of number of Vilnius city merchants in year 1806-1850 by guild and confession of merchants – Christian merchants and Jewish merchants. Tartar and Karaite merchants are listed among the Jewish merchants

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1806 - 1850
Geografinė aprėptis Vilnius = Vilnius
Geografinis vienetas Miestas = City
Analizės vienetas Asmuo = Individual
Duomenų rūšis Oficialioji statistika = Official statistics
Populiacija Vilniaus pirkliai = Vilnius merchants
Metodologija:
Laiko metodas Laiko eilutė = Time series
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Autentiški istoriniai duomenys 333.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17