Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Vilniaus gubernijos gyventojų skaičius 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis


Atsisiųsti | CUBE 1 | CUBE 2 | Lentelė
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMY_0052


Antraštė:

Vilniaus gubernijos gyventojų skaičius 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis

Lygiagreti antraštė:

Number of Vilnius province population according to data of the first overall Russian empire population census of the year 1897

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTDEMY: Gyventojai 1795-1915 metais = HISTDEMY: Population in 1795-1915

Tema:

DEMOGRAFINĖ ISTORIJA = POPULATION HISTORY

GYVENTOJŲ SURAŠYMAI = POPULATION CENSUSES

Depozitorius:

Medišauskienė, Zita

Pirminė atsakomybė:

Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos

Bibliografinis citavimas:

Vilniaus gubernijos gyventojų skaičius 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis = Number of Vilnius province population according to data of the first overall Russian empire population census of the year 1897: LiDA [platintojas], 2011. (Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos, 1897). (HISTDEMY: Gyventojai 1795-1915 metais = Population in 1795-1915). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie Vilniaus gubernijos gyventojų skaičių ir struktūrą pagal lytį, gyventojų tankumą, nevietinių gyventojų skaičių, gyventojų raštingumą pagal 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenis. Duomenys pateikiami apskritimis. Atskirai išskirti miestai (jiems priskiriami gubernijos ir apskričių centrai, neetatiniai (zashtatnyj gorod) miestai). Pateikiami duomenys apie gubernijos ir apskričių plotus kvadratiniais varstais (1 kvadratinis varstas =1,13806 kv. km)
=
The data about Vilnius province population‘s number and structure according to sex, population density, number of nonlocal residents, literacy of population is presented according to data of the first overall Russian empire population census of the year 1897. Cities are excluded separately (centres of provinces and districts, supernumerary cities (zashtatnyj gorod) are attributed to them). Provided data about area of provinces and districts is in square versts (1 square verst =1.13806 square km).

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1897 - 1897
Geografinė aprėptis Vilniaus gubernija = Vilnius province
Geografinis vienetas Apskritis = District; Miestas = City
Analizės vienetas Asmuo = Individual
Duomenų rūšis Gyventojų surašymo duomenys = General population census
Populiacija Vilniaus gubernijos gyventojai = Vilnius province`s population
Metodologija:
Laiko metodas Vienlaikiai duomenys = Crossectional data
Duomenų šaltiniai
Pervaya vseobshhaya perepis` naseleniya Rossijskoj imperii 1897 goda T XVII: Kovenskaya guberniya, Sankt Peterburg, 1904, s 1
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Autentiški istoriniai duomenys 601.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17