Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Kauno gubernijos gyventojų pasiskirstymas pagal kalbą 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis proc.


Atsisiųsti | CUBE 1 | CUBE 2 | Lentelė
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMY_0055


Antraštė:

Kauno gubernijos gyventojų pasiskirstymas pagal kalbą 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis proc.

Lygiagreti antraštė:

Composition of population of Kaunas province defined according to native language according to data of the first overall Russian empire population census of the year 1897 %

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTDEMY: Gyventojai 1795-1915 metais = HISTDEMY: Population in 1795-1915

Tema:

DEMOGRAFINĖ ISTORIJA = POPULATION HISTORY

ETNINĖS MAŽUMOS = ETHNIC MINORITIES

GYVENTOJŲ SURAŠYMAI = POPULATION CENSUSES

Depozitorius:

Medišauskienė, Zita

Pirminė atsakomybė:

Medišauskienė, Zita; Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos

Bibliografinis citavimas:

Medišauskienė, Zita. Kauno gubernijos gyventojų pasiskirstymas pagal kalbą 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis proc. Kaunas: LiDA [platintojas], 2011. (Zita Medišauskienė; Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos, 1897). (HISTDEMY: Gyventojai 1795-1915 metais = Population in 1795-1915). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

Pateikiama Kauno gubernijos gyventojų struktūra pagal gimtąją kalbą 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis. Manyta, kad pasiskirstymas pagal gimtąją kalbą atitinka tautinį pasiskirstymą. Skaičiavimo pagrindas - visi gyventojai (įskaitant laikinus gyventojus ir karinių įgulų narius). Duomenys pateikiami apskritimis. Atskirai išskirti miestai (jiems priskiriami gubernijų ir apskričių centrai, neetatiniai miestai (zashtatnyj gorod)) = Presented is the composition of population of Kaunas province defined according to native language according to data of the first overall Russian empire population census of the year 1897. It was considered that distribution according to native language corresponds to ethnic distribution. Calculation is based on entire population (including temporary residents and members of military garrisons). Data is provided according to districts. Cities are excluded separately (centres of provinces and districts, supernumerary cities (zashtatnyj gorod) are attributed to them)

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1897 - 1897
Geografinė aprėptis Kauno gubernija = Kaunas province
Geografinis vienetas Apskritis = District; Miestas = City
Analizės vienetas Asmuo = Individual
Duomenų rūšis Gyventojų surašymo duomenys = General population census
Populiacija Kauno gubernijjos gyventojai = Kaunas province`s population
Metodologija:
Laiko metodas Vienlaikiai duomenys = Crossectional data
Duomenų šaltiniai
Pervaya vseobshhaya perepis` naseleniya Rossijskoj imperii 1897 goda T XVII: Kovenskaya guberniya, Sankt Peterburg, 1904, s 80-83
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© LiDA, 2011


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17