Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Population Movement in Kaunas Province, Belarus, Latvia and Lithuania, 1897–1914


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEM_0062


Antraštė:

Population Movement in Kaunas Province, Belarus, Latvia and Lithuania, 1897–1914

Lygiagreti antraštė:

Gyventojų judėjimas Kauno gubernijoje, Baltarusija, Latvija ir Lietuva, 1897–1914 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTDEM: Population = HISTDEM: Gyventojai

Tema:

POPULATION CENSUSES = GYVENTOJŲ SURAŠYMAI

VITAL STATISTICS = DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

POPULATION HISTORY = DEMOGRAFINĖ ISTORIJA

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior = Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos; Kaunas Province Statistical Committee = Kauno gubernijos statistikos komitetas

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Population Movement in Kaunas Province, Belarus, Latvia and Lithuania, 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Kauno gubernijoje, Baltarusija, Latvija ir Lietuva, 1897-1914 m.: LiDA [distributor], 2018. (Vilnius : Vilnius University, 2018). (HISTDEM: Population). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEM_0062.

Santrauka:

This dataset contains data on population movement in Kaunas Province in 1897–1914 (population numbers, marriages, natality, mortality, infant (under 1-year) mortality, and natural population growth).

Dataset "Population Movement in Kaunas Province, Belarus and Lithuania, 1897–1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use from 2021-09-01.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie gyventojų kaitą (gyventojų skaičius, santuokos, gimstamumas, mirtingumas, kūdikių (iki 1 metų) mirtingumas, natūralus gyventojų prieaugis) 1897–1914 metais Kauno gubernijoje.

Duomenų rinkinys "Gyventojų judėjimas Kauno gubernijoje, Baltarusija ir Lietuva, 1897–1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-01.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1898 - 1914
Geografinė aprėptis Territory of Kaunas Province = Kauno gubernijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Kaunas County = Kauno apskritis ([rus] Kovenskij uezd);
 • Panevėžys County = Panevėžio apskritis ([rus] Ponevežskij uezd);
 • Raseiniai County = Raseinių apskritis ([rus] Rossienskij uezd);
 • Šiauliai County = Šiaulių apskritis ([rus] Šavel`skij uezd);
 • Telšiai County = Telšių apskritis ([rus] Tel`ševskij uezd);
 • Ukmergė / Vilkomir County = Vilkmergės / Ukmergės apskritis ([rus] Vil`komirskij uezd);
 • Zarasai / Novoaleksandrovsk County = Novoaleksandrovsko / Zarasų apskritis ([rus] Novo-Aleksandrovskij uezd).
Analizės vienetas
 • Individuals = Asmenys.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Population numbers = Gyventojų skaičius Pamjatnaja knižka Kovenskoj gubernii na 1898 god Sost Člen-Sekretar` Komiteta K Gukovskij Pečatano po postanovleniju Kovenskogo Gubern Statističeskogo Komiteta Kovna: tip Gubernskago Pravlenija, 1897, otd III, s 50-51 Pamjatnaja knižka Kovenskoj gubernii na 1900 god Sost Člen-Sekretar` Komiteta K Gukovskij Izdanie Kovenskogo Gub Statističeskogo Komiteta Kovna: tip Gubernskago Pravlenija, 1899, otd III, s 50-51 Pamjatnaja knižka Kovenskoj gubernii na 1901 god Sost Člen-Sekretar` Komiteta K Gukovskij Izdanie Kovenskogo Gub Statističeskogo Komiteta Kovna: tip Gubernskago Pravlenija, 1900, otd III, s 48-49 Obzor Kovenskoj gubernii na 1901 god, s 32 Obzor Kovenskoj gubernii na 1902 god, s 38 Obzor Kovenskoj gubernii na 1903 god, s 47 Obzor Kovenskoj gubernii na 1904 god, s 38 Obzor Kovenskoj gubernii na 1905 god, s 29 Obzor Kovenskoj gubernii na 1906 god, s 28 Obzor Kovenskoj gubernii na 1907 god, s 28 Obzor Kovenskoj gubernii na 1908 god, s 28 Obzor Kovenskoj gubernii na 1909 god, s 30 Obzor Kovenskoj gubernii na 1910 god, s 31 Obzor Kovenskoj gubernii na 1911 god, s 31 Obzor Kovenskoj gubernii na 1912 god, s 37 Ežegodnik Rossii 1914 g (god odinnadcatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Petrograd: tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga, 1915, otd I, s 37 Marriages Marriages = Santuokos Obzor Kovenskoj gubernii na 1897 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1897 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1898 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1898 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1899 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1899 god Vedomost` No 1a Obzor Kovenskoj gubernii na 1900 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1900 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1901 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1901 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1902 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1902 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1903 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1903 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1904 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1904 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1905 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1905 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1906 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1906 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1907 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1907 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1908 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1908 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1909 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1909 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1910 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1910 god Vedomost` No 5 Obzor Kovenskoj gubernii na 1911 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1911 god Vedomost` No 5 Obzor Kovenskoj gubernii na 1912 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1912 god Vedomost` No 5 Statističeskij ežegodnik Rossii 1915 g (god dvenadcatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Petrograd: tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga, 1916, otd II, s 1 Statističeskij ežegodnik Rossii 1916 g (god trinadcatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Petrograd, 1918, otd II, s 92 Live births = Gimusieji Obzor Kovenskoj gubernii na 1897 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1897 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1898 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1898 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1899 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1899 god Vedomost` No 1a Obzor Kovenskoj gubernii na 1900 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1900 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1901 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1901 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1902 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1902 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1903 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1903 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1904 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1904 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1905 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1905 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1906 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1906 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1907 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1907 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1908 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1908 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1909 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1909 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1910 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1910 god Vedomost` No 5 Obzor Kovenskoj gubernii na 1911 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1911 god Vedomost` No 5 Obzor Kovenskoj gubernii na 1912 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1912 god Vedomost` No 5 Statističeskij ežegodnik Rossii 1915 g (god dvenadcatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Petrograd: tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga, 1916, otd II, s 1 Statističeskij ežegodnik Rossii 1916 g (god trinadcatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Petrograd, 1918, otd II, s 92 Deaths = Mirusieji Obzor Kovenskoj gubernii na 1897 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1897 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1898 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1898 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1899 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1899 god Vedomost` No 1a Obzor Kovenskoj gubernii na 1900 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1900 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1901 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1901 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1902 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1902 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1903 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1903 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1904 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1904 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1905 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1905 god Vedomost` No 2 Obzor Kovenskoj gubernii na 1906 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1906 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1907 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1907 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1908 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1908 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1909 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1909 god Vedomost` No 4 Obzor Kovenskoj gubernii na 1910 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1910 god Vedomost` No 5 Obzor Kovenskoj gubernii na 1911 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1911 god Vedomost` No 5 Obzor Kovenskoj gubernii na 1912 god Priloženija Dviženie naselenija v Kovenskoj gubernii za 1912 god Vedomost` No 5 Statističeskij ežegodnik Rossii 1915 g (god dvenadcatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Petrograd: tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga, 1916, otd II, s 1 Statističeskij ežegodnik Rossii 1916 g (god trinadcatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Petrograd, 1918, otd II, s 92 Infant deaths (under 1 year) of all deaths = Iš mirusiųjų kūdikiai (iki 1 metų) Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1897 god CSK MVD S-Peterburg, 1900, t L, s 158 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1898 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip "t-va Xudožestvennoj pečati", 1903, t LVI, s 158 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1899 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip "t-va Xudožestvennoj pečati", 1904, t LVIII, s 158 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1900 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: "Central`naja tipo-litografija M Ja Minkova", 1906, t LXII, s 158 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1901 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: "Puškinskaja skoropečatnja", 1906, t LXIII, s 196 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii, v dvux gubernijax Sibiri: Enisejskoj i Tobol`skoj za 1902 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip "Drukar`", 1907, t LXVI, s 196 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii, v dvux gubernijax Sibiri: Enisejskoj i Tobol`skoj i Semipalatinskoj oblasti za 1903 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip t-va "Š Bussel` N-ki", 1909, t LXX, s 196 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii, v dvux gubernijax Sibiri: Irkutskoj i Enisejskoj za 1904 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip t-va "Š Bussel` N-ki", 1911, t LXXIV, s 196 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1905 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip t-va "tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga", 1914, t LXXXIV, s 196 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1906 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip t-va "tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga", 1914, t LXXXV, s 196 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1907 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip t-va "tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga", 1914, t LXXXVII, s 196 Statistika Rossijskoj imperii Dviženie naselenija v Evropejskoj Rossii za 1908 god Central`nyj statističeskij komitet Ministerstva vnutrennix del Pečatano po rasporjaženiju gospodina ministra vnutrennix del Petrograd: tip Petrogradskoj odinočnoj tjur`my, 1914, t LXXXVIII, s 204 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1909 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip t-va "tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga", 1914, t XCI, s 196 Stastitika Rossijskoj imperii: dviženie naselenija Evropejskoj Rossii za 1910 god CSK MVD Pečatano po rasporjaženiju g Ministra MVD S-Peterburg: tip t-va "tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga", 1916, t XCIII, s 196 Statistika Rossijskoj imperii Smertnost` mladencev v vozraste ot roždenija do odnogo goda v 1909, 1910, 1911 godax v Evropejskoj Rossii Central`nyj statističeskij komitet Ministerstva vnutrennix del Pečatano po rasporjaženiju gospodina ministra vnutrennix del Petrograd: tip Štaba vojsk Gvardii i Peteburgskogo voennogo okruga, 1914, t LXXXII, s 71 Statistika Rossijskoj imperii Smertnost` mladencev v vozraste ot roždenija do odnogo goda v 1912 godu v Evropejskoj Rossii Central`nyj statističeskij komitet Ministerstva vnutrennix del Pečatano po rasporjaženiju gospodina ministra vnutrennix del Petrograd, 1918, t XCV, s 2
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-01.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-01.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2018


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Data sources in original characters stored in the LiDA Repository 402.5

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17