Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Height of Conscripts, Baltic Countries, 1897–1913


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEM_0095


Antraštė:

Height of Conscripts, Baltic Countries, 1897–1913

Lygiagreti antraštė:

Šauktinių ūgis, Baltijos šalys, 1897–1913 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTDEM: Population = HISTDEM: Gyventojai

Tema:

POPULATION STUDIES = GYVENTOJŲ TYRIMAI

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior = Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos; Courland Province Statistical Committee = Kuršo (Kurliandijos) gubernijos statistikos komitetas; Estonia Province Statistical Committee = Estliandijos gubernijos statistikos komitetas; Grodno Province Statistical Committee = Gardino gubernijos statistikos komitetas; Kaunas Province Statistical Committee = Kauno gubernijos statistikos komitetas; Military Conscription Commission of Suwalki Province = Suvalkų gubernijos karo prievolės komisija

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Height of Conscripts, Baltic Countries, 1897-1913 = Šauktinių ūgis, Baltijos šalys, 1897-1913 m.: LiDA [distributor], 2019. (Vilnius : Vilnius University, 2019). (HISTDEM: Population). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEM_0095.

Santrauka:

This dataset contains data on height of conscripts in the Baltic Countries in 1897-1913.

Dataset "Height of Conscripts, Baltic Countries, 1897-1913" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic Countries" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-25.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie šauktinių ūgį Baltijos šalyse 1897-1913 metais.

Duomenų rinkinys "Šauktinių ūgis, Baltijos šalys, 1897-1913 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-25.

Bendroji informacija:
Geografinė aprėptis
 • Territory of Estonia = Estijos teritorija;
 • Territory of Latvia = Latvijos teritorija;
 • Territory of Lithuania = Lietuvos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Courland Province = Kuršo (Kurliandijos) gubernija;
 • Estonia Province = Estliandijos gubernija;
 • Grodno Province = Gardino gubernija;
 • Kaunas Province = Kauno gubernija;
 • Suwalki Province = Suvalkų gubernija.
Analizės vienetas
 • Conscripts = Šauktiniai.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Courland Province = Kuršo (Kurliandijos) gubernija Obzor Kurljandskoj gubernii na 1908 god Priloženie k vsepoddannejšemu otčetu Kurljandskogo gubernatora Pečatano po rasporjaženiju Kurljandskogo gubernatora Izd Kurljandskogo gubernskogo statističeskogo komiteta Mitava: Gubernskaja tipografija, 1909, s 83 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1909 god Priloženie k vsepoddannejšemu otčetu Kurljandskogo gubernatora Pečatano po rasporjaženiju Kurljandskogo gubernatora Izd Kurljandskogo gubernskogo statističeskogo komiteta Mitava: Gubernskaja tipografija, 1910, s 209 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1910 god Priloženie k vsepoddannejšemu otčetu Kurljandskogo gubernatora Pečatano po rasporjaženiju Kurljandskogo gubernatora Izd Kurljandskogo gubernskogo statističeskogo komiteta Mitava: Gubernskaja tipografija, 1912, s 23 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1911 god Priloženie k vsepoddannejšemu otčetu Kurljandskogo gubernatora Pečatano po rasporjaženiju Kurljandskogo gubernatora Izd Kurljandskogo gubernskogo statističeskogo komiteta Mitava: Gubernskaja tipografija, 1913, s 99 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1912 god Priloženie k vsepoddannejšemu otčetu Kurljandskogo gubernatora Pečatano po rasporjaženiju Kurljandskogo gubernatora Izd Kurljandskogo gubernskogo statističeskogo komiteta Mitava: Gubernskaja tipografija, 1913, s 19 Estonia Province = Estliandijos gubernija Obzor Estljandskoj gubernii na 1897 god Revel`, 1898, s 67 Obzor Estljandskoj gubernii na 1898 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Estljandskogo gubernatora Reael`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1899 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1898 god, c 54 Obzor Estljandskoj gubernii na 1899 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Estljandskogo gubernatora Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1900 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1899 god, c 49 Obzor Estljandskoj gubernii na 1900 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Estljandskogo gubernatora Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1901 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1900 god, c 49 Obzor Estljandskoj gubernii na 1901 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1902 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1901 god, c 48 Obzor Estljandskoj gubernii na 1902 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1903 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1902 god, c 36 Obzor Estljandskoj gubernii na 1903 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1904 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1903 god, c 39 Obzor Estljandskoj gubernii na 1904 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1905 Vedomost` o skotovodstve v Estljandskoj gubernii za 1904 god, c 39 Obzor Estljandskoj gubernii na 1905 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1906 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1905 god, c 39 Obzor Estljandskoj gubernii na 1906 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1907 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1906 god, c 39 Obzor Estljandskoj gubernii na 1907 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1908, Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1907 god, c 33 Obzor Estljandskoj gubernii na 1908 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: tip Estljandskogo gubernskogo pravlenija, 1909 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1908 god, c 44 Obzor Estljandskoj gubernii na 1909 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1910 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx i domašnix ptic v Estljandskoj gubernii za 1909 god, c 44 Obzor Estljandskoj gubernii na 1910 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1911 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx v Estljandskoj gubernii za 1910 god, c 44 Obzor Estljandskoj gubernii na 1911 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1912 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx v Estljandskoj gubernii za 1911 god, c 44 Obzor Estljandskoj gubernii na 1912 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1913 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx v Estljandskoj gubernii za 1912 god, c 44 Obzor Estljandskoj gubernii na 1913 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1914 Vedomost` o naličnom količestve domašnix životnyx v Estljandskoj gubernii za 1913 god, c 44 Grodno Province = Gardino gubernija Obzor Grodnenskoj gubernii za 1898 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Grodnenskogo gubernatora Grodna: Gubernskaja tipografija, 1899, s 70-71 Obzor Grodnenskoj gubernii za 1899 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Grodnenskogo gubernatora Grodna: Gubernskaja tipografija, 1900, s 67 Kaunas Province = Kauno gubernija Obzor Kovenskoj gubernii na 1897 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu 28-29 Obzor Kovenskoj gubernii na 1898 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 27 Obzor Kovenskoj gubernii na 1899 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 37 Obzor Kovenskoj gubernii na 1900 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 35 Obzor Kovenskoj gubernii na 1901 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 39 Obzor Kovenskoj gubernii na 1902 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 49 Obzor Kovenskoj gubernii na 1903 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 56 Obzor Kovenskoj gubernii na 1904 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 47-48 Obzor Kovenskoj gubernii na 1905 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 38 Obzor Kovenskoj gubernii na 1906 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 36-37 Obzor Kovenskoj gubernii na 1907 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 37 Obzor Kovenskoj gubernii na 1908 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 37 Obzor Kovenskoj gubernii na 1909 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 39 Obzor Kovenskoj gubernii na 1910 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu 40 Obzor Kovenskoj gubernii na 1911 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 40 Obzor Kovenskoj gubernii na 1912 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu, s 45-46 Suwalki Province = Suvalkų gubernija Podrobnyj otčet po prizyvu k ispolneniju voinskoj povinnosti naselenija Suvalkskoj gubernii, 1913, LVIA, f 1016, ap 1, b 1579, l 85v Podrobnyj otčet po prizyvu k ispolneniju voinskoj povinnosti naselenija Suvalkskoj gubernii po Volkovyšskomu uezdu, 1913 god, LVIA, f 1016, ap 1, b 1579, l 26v
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-25.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-25.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2019


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Data sources in original characters stored in the LiDA Repository 399.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17