Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Population of cities and towns in Estonia (within interwar borders), 1897-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEM_0104


Antraštė:

Population of cities and towns in Estonia (within interwar borders), 1897-1939

Lygiagreti antraštė:

Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai 1897-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTDEM: Population = HISTDEM: Gyventojai

Tema:

POPULATION CENSUSES = GYVENTOJŲ SURAŠYMAI

VITAL STATISTICS = DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

POPULATION HISTORY = DEMOGRAFINĖ ISTORIJA

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior = Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos; State Statistical Central Bureau = Valstybinis centrinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Population of cities and towns in Estonia (within interwar borders), 1897-1939 = Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai 1897-1939 m.: LiDA [distributor], 2019. (Vilnius : Vilnius University, 2019). (HISTDEM: Population). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEM_0104.

Santrauka:

This dataset contains data on population of cities and towns in Estonia (within interwar borders) in 1897–1939.

Dataset "Population of cities and towns in Estonia (within interwar borders), 1897-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use from 2021-10-06.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie Estijos miestų ir miestelių gyventojų skaičių tarpukario Estijos ribose 1897–1939 metais.

Duomenų rinkinys "Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai 1897-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-06.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1897 - 1939
Geografinė aprėptis Territory of Estonia = Estijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Harju County = Talino apskritis ([est] Harjumaa / Harju maakond);
 • Järva County = Jervos apskritis ([est] Järvamaa / Järva maakond);
 • Lääne County = Lenės apskritis ([est] Läänemaa / Lääne maakond);
 • Pärnu County = Pernu apskritis ([est] Pärnumaa / Pärnu maakond);
 • Petseri County = Petserio apskritis ([est] Petserimaa / Petseri maakond);
 • Saare County = Sarės apskritis ([est] Saaremaa / Saare maakond);
 • Tartu County = Tartu apskritis ([est] Tartumaa / Tartu maakond);
 • Valga County = Valgos apskritis ([est] Valgamaa / Valga maakond);
 • Viljandi County = Viljandžio apskritis ([est] Viljandimaa / Viljandi maakond);
 • Viru County = Viru apskritis ([est] Virumaa / Viru maakond);
 • Võru County = Veru apskritis ([est] Võrumaa / Võru maakond).
Analizės vienetas
 • Individuals = Asmenys.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Eesti arvudes 1920-1935 = Estonie en chiffres : résumé rétrospectif de 1920-1935 Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau central de statistique de L`Estonie, 1937, p 26-27, 44-45 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 197 (4) 1938-04, p 183 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 214 (9) 1939-09, p 482 Pullat Raimo (1972) Eesti linnad ja linlased : XVIII sajandi lõpust 1917 aastani Tallinn: Eesti Raamat p 37 Sündimus, suremus, abiellumus ja rahvastikuarv 1938 a= Natalité, mortalité mariages et nombre dela population en, 1938 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Tallinn: Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1939, 208 (3): 162 Sündimus, suremus, abiellumus ja rahvastikuarv 1939 a (eelkokkuvote) = Natalité, mortalité, mariages et nombre de la population en 1939 (données préliminaires) // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1940, 220 (3) p 147 Goroda Rossii v 1910 godu Central`nyj statističeskij komitet MVD Sankt-Peterburg: tipo-litografija N L Nyrkina, 1914, s 3, 72 Ežegodnik Rossii 1914 g (god odinnadcatyj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Petrograd: tip Štaba Petrogradskogo voennogo okruga, 1915, otd I, s 38-39 Obzor Estljandskoj gubernii na 1914 god Priloženie ko vsepoddannejšemu otčetu Revel`: Estljandskaja gubernskaja tipografija, 1915, s 30
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-10-06.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-06.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2019


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17