Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Pinigų apyvarta Lietuvoje 1938-1940 metais


Atsisiųsti | CUBE 1 | Lentelė | Grafikas
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTFINX_0037


Antraštė:

Pinigų apyvarta Lietuvoje 1938-1940 metais

Lygiagreti antraštė:

Cash turnover in Lithuania in 1938-1940

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTFINX: Finansai (pinigų apyvarta) 1915-1940 metais = HISTFINX: Finance (money turnover) in 1915-1940

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

Depozitorius:

Vaskela, Gediminas

Pirminė atsakomybė:

Vaskela, Gediminas

Bibliografinis citavimas:

Vaskela, Gediminas. Pinigų apyvarta Lietuvoje 1938-1940 metais = Cash turnover in Lithuania in 1938-1940. LiDA [platintojas], 2011. (HISTFINX: Finansai (pinigų apyvarta) 1915-1940 metais = Finance (money turnover) in 1915-1940). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie pinigų apyvartą ir pinigų apyvartoje sudėtį Lietuvoje 1938 m. sausio - 1940 m. rugsėjo mėnesiais tūkst. Lt = Cash turnover in Lithuania in 1938-1940 1000 Lt

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1938 - 1940
Geografinė aprėptis Lietuva = Lithuania
Geografinis vienetas Lietuva = Lithuania
Analizės vienetas Lietuva = Lithuania
Duomenų rūšis Valstybės statistikos tarnybų duomenys
Metodologija:
Laiko metodas Laiko eilutė = Time series
Duomenų šaltiniai
Statistikos biuletenis 1940 Nr 10(203) P 156
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17