Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Mėnesinis pragyvenimo minimumo indeksas 1913 ir 1923-1940 metais


Atsisiųsti | CUBE 1 | Lentelė | Grafikas
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTPRIX_0041


Antraštė:

Mėnesinis pragyvenimo minimumo indeksas 1913 ir 1923-1940 metais

Lygiagreti antraštė:

The monthly cost of living index in 1913 and 1923 to 1940

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTPRIX: Kainos (gyvenimo lygio indeksai) 1919-1940 metais = HISTPRIX: Prices (living indices) in 1919-1940 Studies

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

VISUOMENĖS ISTORIJA = SOCIAL HISTORY

Depozitorius:

Vaskela, Gediminas

Pirminė atsakomybė:

Vaskela, Gediminas

Bibliografinis citavimas:

Vaskela, Gediminas. Mėnesinis pragyvenimo minimumo indeksas 1913 ir 1923-1940 metais = The monthly cost of living index in 1913 and 1923 to 1940. LiDA [platintojas], 2011. (HISTPRIX: Kainos (gyvenimo lygio indeksai) 1915-1940 metais = Prices (cost of living index) in 1915-1940). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie mėnesinį pragyvenimo minimumo indeksą Lietuvoje 1913 ir 1923-1940 metais (1-am asmeniui, 2-jų ir 5-ių asmenų šeimoms; 1913=100) = The monthly cost of living index in 1913 and 1923 to 1940 (for 1 person, 2- and 5- person families; 1913 = 100)

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1913 - 1940
Geografinė aprėptis Lietuva = Lithuania
Geografinis vienetas Lietuva = Lithuania
Analizės vienetas Lietuva = Lithuania
Duomenų rūšis Oficialiosios statistikos duomenys
Metodologija:
Laiko metodas Laiko eilutė = Time series
Duomenų šaltiniai
Lietuvos statistikos metraštis T 3: 1929–1930 m K: CSB, 1931 P 405 T 4: 1931 m K: CSB, 1932 P 246 T 5: 1932 m K: CSB, 1933 P 116 T 6: 1933 m K: CSB, 1934 P 122 T 7: 1934 m K: CSB, 1935 P 124 T 8: 1935 m K: CSB, 1936 P 132 T 12: 1939 m V: CSB, 1940 P 303 Statistikos biuletenis 1929 Nr 1 (63) P 16 Nr 2 (64) P 24 Nr 3 (65) P 15 Nr 4 (66) P 15 Nr 5 (67) P 25 Nr 6 (68) P 15 Nr 7 (69) P 15 Nr 10 (72) P 15 Nr 11 (73) P 25 Nr 12 (74) P 15 1930 Nr 9 (83) P 16 1931 Nr 1 (87) P 21 Nr 6 (92) P 16 Nr 7 (93) P 21 Nr 8 (94) P 26 Nr 11 (97) P 27 Nr 12 (98) P 16 1937 Nr 1 (159) P 37 Nr 2 (160) P 27 Nr 3(161) P 28 Nr 4 (162) P 27 Nr 5 (163) P 31 Nr 6 (164) P 31 1938 Nr 1 (171) P 39 1939 Nr 1 (183) P 37 Nr 11–12 (193–194) P 438 1940 Nr 10 (203) P 160
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17